LVV wil sanering met pesticide gecontamineerde bodems

GFC NIEUWS- Het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij is enkele jaren geleden samen met de FAO gestart met het FAO/GEF Obsolete pesticide project.
Met dit project wordt beoogd om restanten van pesticiden, welke schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu op milieuvriendelijke wijze onschadelijk te maken.
Aan het begin van het project in 2016 is er 96.2 ton aan obsolete pesticiden getransporteerd naar Engeland waar het op milieuvriendelijke wijze is verwerkt. Dat was in het kader van component 1. Voor component 2 zijn er tot 3 keer toe bodemmonsters genomen op Mariёnburg.
Hier is gedurende de periode van de suikeronderneming, het mierenverdelgingsmiddel HCH gebruikt en opgeslagen. Dit verdelgingsmiddel gaat minstens zestig jaren mee in de bodem.
Uit de laatste analyse is gebleken dat er residuen zijn gevonden van de Organochlorine pesticiden Endrin en Dieldrin. Dit zijn Persistente Organische Pesticiden, POPs, die voor lange tijd in het milieu kunnen voorkomen en schadelijk zijn voor mens en milieu.
Om dit probleem te verhelpen zal een saneringsmethode worden uitgevoerd die betaalbaar en effectief is.
In het kader van de verdere verloop van het project zal er ook een training worden gegeven. Deze zal moeten bijdragen aan de capaciteitsversterking op het gebied van bodemsanering.
Aan de training participeren twee afgevaardigden van de Anton de Kom Universiteit van Suriname met hun studenten, afgevaardigden van het NIMOS, het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg/Milieu Inspectie, afdelingen van het Directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking en voorlichters van Commewijne.
De trainer is de bodemspecialist en docent Gaius Eudoxie van de University of the West Indies van Trinidad & Tobago.
Als onderdeel van het geheel, is onder leiding van Carmen van Dijk, hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van LVV, een delegatie binnen de milieusector naar Mariёnburg voor saneringswerkzaamheden.
Deze saneringsactiviteiten zijn uniek in de Caraibische regio, aangezien ze nog nooit tevoren zijn uitgevoerd. De gebruikte saneringsmethode zal gehandhaafd worden indien blijkt dat de resultaten positief zijn en de pesticiden dus afgebroken zijn.
Het beleid van het Ministerie van LVV is erop gericht de sector duurzaam te ontwikkelen. Hierbij is het ook van belang dat gronden na gebruik ervan, zoveel als mogelijk in de juiste staat worden achtergelaten of worden gerehabiliteerd, zodat deze ook duurzaam kan worden gebruikt voor de landbouw.

Overige berichten