fbpx

LVV wil precies weten welke producenten landbouwproducten exporteren

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) start met surveys bij landbouwproducenten die producten leveren voor de export.

De surveys waarbij er actuele informatie betreffende de productie van groenten ingewonnen zal worden, zal plaatsvinden in de districten Wanica en Saramacca.

In verband hiermee werd dinsdag een voorlichtingssessie georganiseerd voor LVV-landbouwvoorlichters van deze districten met de ondersteuning van voorlichters uit Para.

Per 1 september worden er wijzigingen van de fytosanitaire richtlijn doorgevoerd.

De fytosanitaire richtlijn beschrijft de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding van schadelijke organismen in of op planten plantendelen in de Europese Unie (EU).

Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen vanwege fytosanitaire risicobeoordelingen van bepaalde ziekten en plagen en de daarbij behorende internationale handel.

Sinds de aankondiging van deze strengere eisen vanuit de EU, en een eventueel exportverbod van groenten en fruit vanuit Suriname, vanwege het voorkomen van schadelijke insecten, is de nadruk voornamelijk gelegd op de Thrips palmi op sopropo.

BEKIJK OOK
Dc Bhola bespreekt samenwerkingsgebieden met Nederlandse ambassadeur

Dit is echter niet het enige product waarbij de productieketen op de voet gevolgd dient te worden.

Plagen bij de Solanaceae, beter bekend als de Nachtschade plantfamilie, staan ook op de lijst van de EU. Tot deze familie horen ook de peper, boulanger en antroewa die dienen als exportwaar.

Tijdens de surveys wordt nagegaan welke ziekten en plagen voorkomen in de gewassen boulanger, peper, en antroewa. De survey in het gewas sopropo heeft reeds plaatsgevonden en nu volgen de gewassen boulanger, peper, en antroewa.

Tijdens deze detectie-survey wordt er ook andere teeltdata zoals areaalgrootte, gebruik van meststoffen, en pesticiden verzameld. In de toekomst zullen regelmatige monitoringsurveys worden gehouden.