LVV wil bijvangst van zeeschildpadden terugdringen

GFC NIEUWS- Zeeschildpadden zijn bij wet beschermd in Suriname, maar toch kan vaak niet voorkomen worden dat ze belanden in de netten van trawlers of drijfnetboten die voor de kust vissen.
Deze bijvangst zet de populaties van zeeschildpadden onder druk. Gegevens van onder andere het World Wildlife Fund (WWF) Guianas, tonen aan dat aantallen zeeschildpadden in de regio de laatste jaren drastisch afnemen. Dit is een probleem, omdat de stranden van de Guianas van groot belang zijn voor de wereldpopulatie van onder meer de lederschildpad (aitkanti).
Afname van de schildpaddenpopulatie kan ook een negatief effect hebben op het toerisme. Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen de schildpadden legstranden bij Braamspunt en Galibi.
Om de bijvangst van zeeschildpadden aan te pakken is het gebruik van Turtle Excluder Devices (kortweg TEDs) verplicht op alle trawlers die vissen op seabobgarnalen en grote zeegarnalen. TEDs verminderen de bijvangst van zeeschildpadden gemiddeld met 97%.
Ze zijn echter specifiek ontwikkeld voor garnalen trawlers en Suriname heeft daarnaast ook nog een grote vloot van vistrawlers. De toepassing van TEDs op vistrawlers is niet vanzelfsprekend, omdat deze boten met andere soorten netten werken.
Sinds een aantal jaren is het Directoraat Visserij van het Ministerie van LVV bezig met het ontwikkelen en het testen van TEDs voor de vistrawl vloot. Dit gebeurt in samenwerking met enkele visserijbedrijven en met financiële steun van verschillende organisaties en projecten, waaronder het WWF-Guianas en het regionale REBYC-II LAC project “Sustainable management of Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl Fisheries”.
Er wordt ook samengewerkt met experts verbonden aan de National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA Fisheries uit de Verenigde Staten. In dit samenwerkingsverband zijn de afgelopen jaren verschillende tests uitgevoerd met prototype TEDs op vistrawlers.
Op 27 februari zijn de resultaten van deze experimenten gepresenteerd aan de belanghebbenden uit de vistrawl sector aan de hand van filmpjes, foto’s en testresultaten op zee. Na een moeilijke start, zijn de testresultaten van het meest recente prototype zeer positief te noemen.
De nieuw ontwikkelde TED zorgt ervoor dat schildpadden kunnen ontsnappen uit de netten zonder dat er een negatief effect is op de vangst van de doelsoorten zoals kandra, grunts en snappers. Bovendien wordt ook andere ongewenste bijvangst geweerd uit de netten, in het bijzonder stekelroggen (zogenaamde Spari).
De vistrawl TED is een flexibel design dat bestaat uit rvs-kabel. Voor de constructie hiervan is speciale kennis vereist, daarom wordt in maart een training georganiseerd met betrekking tot de bouw van de TED. Hiervoor zal een expert van NOAA afreizen naar Suriname. Alle vistrawl bedrijven worden uitgenodigd om personen af te vaardigen voor de training.
Tijdens de meeting is naar voren gekomen dat de vistrawl sector over het algemeen positief staat ten opzichte van de introductie van de TED. Er zijn echter bezorgdheden genoemd ten aanzien van de kostprijs en de beschikbaarheid van de TEDs in Suriname.
Er zal in de toekomst, in nauw overleg met de sector, worden gewerkt aan een stappenplan om TEDs te introduceren in de vloot. De ongewenste bijvangst van zeeschildpadden blijft een probleem in verschillende type zeevisserij in Suriname.

Overige berichten