fbpx

LVV wil beter beheer visbestanden

Om duurzame exploitatie van de visgronden in Suriname te garanderen, is het van belang de activiteiten van alle vissersvaartuigen op Surinaamse wateren te monitoren. In het kader hiervan heeft het onder directoraat Visserij (ODVIS) een informatiedag georganiseerd over het belang en de noodzaak van de Vessel Monitoring System (VMS) voor de stakeholders van de Surinaamse Kust- en zee vaartuigen (SK).

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds in 2015 gestart met de implementatie van het VMS op SK-vaartuigen, waarbij een deel van de vaartuigen is voorzien van een VMS-apparaat.

Dit project is helaas door onvoorziene zaken gestagneerd, maar gezien het belang van duurzame visserij pakt het ODVIS dit weer op.

Om de Illegale, Ongemelde en Ongeregelde visserij (IOO) weg te werken of te doen beperken, alsook het voldoen aan eisen met betrekking tot export van vis en visproducten, werkt het ministerie ernaar om de redsnappers en SK-vloot volledig te voorzien van een VMS.

Het VMS is een satelliet volgsysteem waarmee de bewegingen van vaartuigen in dit geval vissersvaartuigen gevolgd wordt op elk moment. Ook kunnen de vissers en of booteigenaren, die opgenomen zijn in het VMS, hun vaartuigen zelf monitoren. De visser dient het apparaat zelf aan te schaffen en dient maandelijks abonnementskosten te betalen.

OOK INTERESSANT
Regering komt met toelage voor gespecialiseerd zorgpersoneel om vertrek naar het buitenland tegen te gaan

Het VMS-systeem wordt ten eerste ingezet om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden, welke verbonden zijn aan de vergunning afhankelijk van de visserijcategorie.

Daarnaast wordt getracht het illegaal vissen in onze wateren, te minimaliseren. Zeer belangrijk is dat hiermee de veiligheid op zee verhoogd wordt. Vaartuigen, voorzien van een VMS, kunnen in geval van nood of beroving middels een paniekknop op het apparaat de Kustwacht alarmeren.

Het nieuw systeem dat is gepresenteerd aan de stakeholders biedt de mogelijkheid aan vaartuigen op zee om middels tekstberichten informatie uit te wisselen met onder andere de booteigenaren en controle autoriteiten. Hierdoor wordt de Kustwacht in staat gesteld om de controle en monitoring effectiever en efficiënter uit te voeren. Het VMS-systeem kan niet worden uitgeschakeld.

Twee bedrijven Neyval N.V. en Comprehensive Security Solutions Suriname hebben elk een presentatie gehouden over hun VMS-pakket van applicatie tot de maandelijkse abonnementskosten. De stakeholders gaan binnenkort samen voor de beste VMS-pakket kiezen, welke vervolgens zal worden geïmplementeerd.(GFC)