LVV werkt aan uitvoering projecten met India

GFC NIEUWSREDACTIE- Bij het bezoek van de Surinaamse president, Chandrikapersad Santokhi, begin dit jaar aan India zijn er een aantal intentieverklaringen getekend, waaruit verschillende projecten moeten voortvloeien.

Santokhi en leden van de ministerraad hebben op 13 juli van gedachten gewisseld met diverse belanghebbenden en commissies die zich met de uitvoering bezighouden c.q. voor wie de projecten relevant zijn.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de status gegeven van enkele projecten die betrekking hebben op zijn departement.

De bewindsman legt uit dat het Ultra High Temperature (UHT-project) voor de Melkcentrale – een project dat gericht is op het beter verwerken en conserveren van melk – stagnatie heeft opgelopen. Deze stagnatie is het gevolg geweest van de schulden die Suriname heeft bij India.

Met de recent overeengekomen schuldherschikking kan het project wederom worden opgepakt. “Er zijn nog wat issues die nog opgelost moeten worden voordat wij het project verder kunnen oppakken”, aldus Sewdien.

Een ander project betreft het aanschaffen van pompgemalen ten behoeve van de waterschappen. Er zijn reeds waterpompen in India aangeschaft, die nu opgeslagen liggen.

“De installatie van de pompen kost dusdanig veel, daar hebben wij de middelen niet voor. Stel dat een pomp 1 miljoen USD kost, dan is de installatie het viervoudige.”

OOK INTERESSANT
Groot deel Surinaamse kiezers makkelijk voor de gek te houden door politici

Sewdien legt uit dat het om zwaar materiaal gaat dat langs de rivier moet worden geïnstalleerd, maar waar er vanwege de zachte grond extra fundering moet worden aangebracht. “Het zijn zaken die kostenverhogend werken”, aldus de LVV-bewindsman, die meegeeft dat deze issues diepgaander besproken zullen worden.

Suriname mocht bij de Republiek India projecten indienen, waarbij het Aziatische land bereid is om 3 programma’s te financieren middels een grant. Het gaat om de verwerking van markoesa, productie van cassavemeel en padiekaf verwerking. Nadat de dossiers waren ingediend, koos India als eerst voor het markoesaproject.

“De voorbereidingen zijn gaande”, zegt minister Sewdien. Hij voegt eraan toe dat het dossier thans per diplomatieke nota aangeboden moet worden. “Dan zullen zij een oordeel over vellen en kijken wanneer dan al die middelen vrijkomen.”

Intussen heeft LVV reeds voorbereidingen getroffen voor een faciliteit waarin de markoesa verwerkingsunit moet komen. “Over zes maanden moet het af zijn. Daar wordt hard aan gewerkt”, deelt de bewindsman mee.

Er konden geen lokale deskundigen gevonden worden voor het schrijven van het dossier voor het padiekafproject. India heeft aangeboden deskundigen hiervoor beschikbaar te stellen.

Voor het cassavemeelproject ligt er ook een document klaar. Echter heeft India ervoor gekozen dit project in een later stadium op te pakken.

OOK INTERESSANT
Contactverbod tussen verdachte grondinspecteur K. Gajadien en advocaat verlengd