LVV volgt groeiproces kool voor verbetering kwaliteit

GFC NIEUWS- Het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft plantmateriaal van kool overgeplant in plantenkassen.
Landbouwvoorlichters van het onderdirectoraat hebben het afgelopen jaar behalve meststoffen, koolplantmateriaal ontvangen teneinde deze over te planten.
Behalve kool staan momenteel ook papaja, boulanger en markoesa in volle bloei op het terrein van het onder directoraat Landbouw.
Het groeiproces en eventuele ziekten en plagen worden door de landbouwvoorlichters op de voet gevolgd voor het inzamelen van informatie ter verbetering van de kwaliteit. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens overgebracht naar landbouwers en de oogst wordt ten verkoop aangeboden.
Het ministerie is voortdurend bezig met onderzoek op agrarisch gebied. LVV-minister Rabin Parmessar stimuleert dit ter verrijking van kennis van niet alleen het personeel van het ministerie, maar ook van de totale Surinaamse samenleving. Verruimde kennis zal uiteindelijk bijdragen tot voedselzekerheid en voedselveiligheid.
Voor de beleidsmakers van het ministerie is het van eminent belang, juist omdat daar een grote toekomst in zit aangezien de voeding van de gehele mensheid hier afhankelijk van is.
Het ministerie stimuleert verder ook het planten in kassen gezien de voordelen die hieraan verbonden zijn, gelet op de klimaatsverandering en de nadelige gevolgen die dit teweeg brengt voor de landbouwsector. Op vele scholen en instellingen zijn door het ministerie van LVV plantenkassen opgezet waarin behalve kool ook andere gewassen in geteeld worden.
Vooral de jongeren raken hierdoor geïnteresseerd in de landbouwsector wat zal bijdragen tot continuïteit van deze sector.