fbpx

LVV voert gesprek met leverancier 19 nieuwe pompen

GFC NIEUWS- Fungerend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ashween Ramdin, heeft een tussentijds gesprek gevoerd met de vicepresident van Kirloskar Brothers Limited (KBL), Santosh Kulkarni, leverancier van de 19 pompen en raadgevend ingenieursbureau SINTEC.

De agrarische sector neemt een belangrijke positie in, het beleid van LVV-minister Rabin Parmessar is erop gericht om de agrarische sector in Suriname duurzaam te ontwikkelen om zodoende een grotere bijdrage te leveren aan de nationale economie.

De duurzame ontwikkeling van de agrarische sector zal ertoe leiden, dat de capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid versterkt wordt.

Om de agrarische sector te bevorderen, is gemeend om 19 nieuwe pompen aan te schaffen die geïnstalleerd zullen worden op 10 locaties in Suriname.

BEKIJK OOK
Criminelen schieten autoruit pompstationhouder kapot en gaan ervandoor met dagopbrengst

SINTEC is aangetrokken als raadgevend ingenieursbureau, voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden waaronder de voorbereiding en directievoering bij het leveren en installeren van de pompen in Suriname.

Met de installatie van de pompen zal voorzien worden in een goede afwatering. Dit zal erin resulteren dat de landbouwgebieden beschermd worden tegen wateroverlast.

Daarnaast zal ook voorkomen worden dat onder andere zoutwater de landbouwgebieden binnendringt.

Uiteindelijk zal het leiden tot productieverhoging, efficiënt watergebruik, kwaliteitsverbetering en voedselzekerheid.

De pompen zullen worden geïnstalleerd in de districten Saramacca, Wanica en Nickerie.