LVV verricht onderzoek naar eventuele quarantaineziekte bij bacovenaanplant

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is twee weken geleden gestart met het onderzoek naar een eventuele quarantaineziekte bij een aanplant van bacove in het gebied Uitkijkpolder.
De aanplant verkeerde in een staat die bij LVV-landbouwvoorlichters van Rayon Uitkijk tijdens het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden, vermoedens opwekte. De afdeling Mycologie en Bacteriologie van het LVV-directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking ging terstond naar de bacoven aanplant om daar testen te verrichten.
Er zijn door de LVV-onderzoekers watertesten gedaan die een eventuele aanwezigheid van een quarantaine ziekte zou kunnen uitwijzen. Ook zijn er samples van de aanplant verzameld die voor verdere onderzoek naar het laboratorium gaan.
De formulieren van de symptomen zijn ingevuld waarna het gebied rondom de bacoven aanplant werd afgebakend, zodat derden zich niet kunnen begeven op het terrein. Dit ter voorkoming van eventuele verdere verspreiding van de ziekte.
Het ministerie van LVV neemt geen risico’s als het gaat om vermoedens van een aanwezigheid van een quarantaineziekte bij aanplanten. In het jaar 2015 brak de beruchte Moko-disease uit in ons land die enorme schade heeft aangericht aan onze bacove aanplant. Dit was voor Suriname aanleiding geweest om preventief te werk te gaan en voorbereidingen te treffen om deze ziekte en de verspreiding daarvan te voorkomen in ons land.
In dat kader heeft het ministerie van LVV een survey in quarantaineziekten bij banaan en bacoven uitgevoerd in en rondom de besmette gebieden, te weten het bacovenbedrijf FAI en de omgeving rondom FAI- Nickerie.
Verder zijn LVV- voorlichters getraind in het herkennen van quarantaine ziekten bij bananen en bacoven. Het gaat in deze om de volgende ziekten, Moko disease, Black Sigatoka disease, Panama disease, waarvan FOC TR4 een nieuwe variant is. Het doel van de training was om de status van de quarantaine ziekten van de Musa soorten, banaan en bacove in ons land na te gaan middels een survey.
Tijdens de training wordt de nadruk gelegd op de inwendige- en uitwendige symptomen, de wijze waarop de ziekte zich kan verspreiden, hoe de ziekte in het veld te herkennen en de maatregelen die getroffen moeten worden bij het ontdekken van de ziekte.
De training heeft zijn nut bewezen. Dat blijkt steeds weer uit de veldbezoeken van de voorlichters die de Musa-boeren met raad en daad bijstaan.

Overige berichten