LVV verantwoordelijk voor monitoring teelt gereguleerde cannabis

GFC NIEUWS-De “International Experts Conference on Cannabis” is onder grote belangstelling van start gegaan.

Twee dagen wisselen belanghebbenden en deskundigen uit diverse sectoren van gedachten teneinde te komen tot het opzetten van een gereguleerde cannabis-industrie voor medische en industriële doeleinden in Suriname.

Deze eerste Surinaamse Cannabis conferentie, georganiseerd door de commissie Advies- en Monitoring Wet Verdovende Middelen, heeft een constructief karakter.

Het is erop gericht om kennis en ervaringen van nationale en internationale deskundigen met elkaar uit te wisselen, om zodoende tot een goed gefundeerde besluitvorming te komen.

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft namens president Desiré Bouterse, de aanwezigen toegesproken.

Hij benadrukt in zijn toespraak dat het gebruik of cultivering van cannabis enkel is toegestaan ten behoeve van medische, industriële en of wetenschappelijke doeleinden.

Aangezien de industriële cannabis door de Verenigde Naties gewaarmerkt is als tuinbouwgewas, vallen de teelt, cultivatie, productie alsook de fabricage onder het ministerie van LVV.

Vanuit dit departement zijn deskundigen vertegenwoordigd op de conferentie om van gedachten te wisselen ten einde de vormgevingsaspecten van de teelt van Cannabis nader te specificeren. Hierbij zullen ook de voorgestelde productielijnen alsook internationale marktaspecten relevant zijn.

Overige berichten