LVV traint medewerkers in herkennen insectenplagen

De afdeling Entomologie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verzorgt trainingen aan medewerkers om insectenplagen te herkennen. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor onderzoek naar de methoden voor het beheersen van de plagen.

Maitrie Jagroep, hoofd van eerder genoemde afdeling, geeft aan dat er eerst onderzoek wordt gedaan alvorens zij overgaan tot het bestrijden van insecten.
“Bij de bestrijding van insecten wordt eerst gekeken naar hun levenswijze en wat zij eten.

Er wordt ook met een vergrootglas naar de insecten gekeken, om na te gaan als zij overeenkomstige eigenschappen hebben met de normale soorten”,geeft het hoofd aan. Als een insect niet bekend is bij het ministerie, wordt er dan een monster voor onderzoek opgestuurd naar de ressorten of naar hun hoofdkantoor.

Jagroep geeft verder aan dat bio pesticiden, stoffen zijn die voornamelijk in planten voorkomen om de insecten te bestrijden. Wat wel vaker voorkomt is dat kleine telers de bio pesticiden zelf maken. Maar voor de grote telers komt het goedkoper uit om het te kopen bij de kant en klare botanicals.

Uit onderzoek is gebleken dat de telers het meest last hebben van “witte vliegen” die de verschillende planten aantasten. De witte vliegen lijken meestal op witte schimmel. Verder zijn het de bladluizen die het meest voorkomen in de krullingen van de jonge bladeren en zich daar ook schuil houden. Dat maakt het bespuiten om de insecten te verwijderen moeilijker. Bio pesticiden werken pas als het middel de insekten heeft bereikt. De bladluizen komen ook wanneer er teveel stikstof bemesting gebruikt wordt.

Een advies van Jagroep is om een bol knoflook te blenderen, op te lossen in vijf liters water, het te zeven en vervolgens de planten aan de onderkant van de bladeren te spuiten. Deze methode heeft wel een korte werkingsduur. Zij raadt telers dan ook aan om 2 keer per week te spuiten waardoor de kans klein is dat die witte vliegen of bladluizen zich gaan uitbreiden.

Het hoofd van de afdeling raadt alle telers aan om tijdens het bespuiten, handschoenen en beschermende kleding aan te doen. Dit is voor hun eigen veiligheid en gezondheid.(GFC)

Overige berichten