LVV traint in herkenning quarantaineziekten bij banaan en bacove

GFC NIEUWS- In Columbia is vorig jaar de schimmelziekte Fusarium oxysporum f.sp. cubense Tropical race 4 (FOC TR4) uitgebroken in de bacovensector.
Dit is voor Suriname aanleiding geweest om preventief te werk te gaan en voorbereidingen te treffen om deze ziekte en de verspreiding daarvan te voorkomen in ons land.
In dat kader zal het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een survey in quarantaineziekten bij banaan en bacoven uitvoeren in het gebied circa 5-7 km rondom het bacovenbedrijf FAI en de omgeving rondom FAI- Nickerie.
Eén van de eerste activiteiten is het trainen van voorlichters in het herkennen van quarantaine ziekten bij bananen en bacoven. Het gaat in deze om de volgende ziekten, Moko disease, Black Sigatoka disease, Panama disease, waarvan FOC TR4 een nieuwe variant is.
Vorige week is gestart met de training op het LVV Rayonkantoor te Uitkijk. Hierbij zijn er 30 voorlichters van Rayon Uitkijk, Wayambo, Kwatta en Santo Dorp, in totaal getraind.
Het doel van de training is om huidige status van de quarantaine ziekten van de Musa soorten, banaan en bacove in ons land na te gaan middels een survey.
Tijdens de training wordt de nadruk gelegd op de inwendige- als uitwendige symptomen, de wijze waarop de ziekte zich kan verspreiden, hoe de ziekte in het veld te herkennen en de maatregelen die getroffen moeten worden bij het ontdekken van de ziekte.

Overige berichten