LVV-training in herkenning quarantaine ziekten

GFC NIEUWS- In het kader van de Survey in quarantaineziekten in banaan en bacove, zijn er door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een aantal activiteiten ontplooit.
Voor de eerste helft van februari 2020, wordt de theoretische training ten behoeve van de landbouwvoorlichters vervolgd en zal er een aanvang worden gemaakt met de praktische veldtraining.
Zij worden getraind in het herkennen van quarantaine ziekten in banaan en bacove. Tijdens de training wordt aan de deelnemers ook meegegeven hoe bij eventuele ziekten, deze onder controle gehouden moeten worden.
De praktische training wordt gestart met voorlichters van het ressort Wanica A en C. Hierna zullen de voorlichters van het ressortkantoor Saramacca worden getraind.
Vanwege de logistieke redenen zullen de voorlichters van Nickerie in twee dagdelen de training volgen. Na de training van de landbouwvoorlichters zal er een informatie sessie worden gehouden ten behoeve van de telers.
Vooruitlopend aan de definitieve start van de survey zal er een teach-in worden gehouden voor alle getrainde landbouwvoorlichters.