LVV tekent contract met ACE Consultancy

GFC NIEUWS- De regering van Suriname is de afgelopen drie jaar begonnen met hervormingen van de agrarische sector om haar agrarische overheidsdiensten te moderniseren via beleidsleningen.
Deze beleidsleningen hebben de basis gelegd voor de voorgestelde investeringsoperatie (“Agricultural Competitiveness Program (SU-L1020)”.
Het doel van deze investeringsoperatie is bij te dragen tot een groter concurrentievermogen van de agrarische sector door verbetering van de capaciteit van de diensten op het gebied van diergezondheid, fytosanitaire dienst en voedselveiligheid en landbouwinnovatie.
De internationale aanbesteding voor de aantrekking van een consultant ten behoeve van het project voor de afbouw van het laboratoriumcomplex op het terrein van LVV, is gestart in 2019 en het consultantancy bedrijf ACE uit Suriname is hiervoor in aanmerking gekomen. Vandaag heeft de ondertekening plaatsgevonden van het contract met ACE Consultancy, in de hoedanigheid van Stanley Koole en de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar.
Het project wordt gefinancierd door een lening met de IDB en beslaat verschillende componenten die zich onder andere zullen richten op de versterking van de diergezondheid, versterking van de fytosanitaire dienst en versterking van de voedselveiligheid.
Bij de componenten zullen eveneens meegenomen worden de opleiding van personeel, uitrusting en input voor de verschillende laboratoria. Het gaat in deze om het Residu Laboratorium, het Veterinair Laboratorium en het Clusterlaboratorium en zij zullen tevens moeten dienen als referentie-lab voor de regionale gebieden.
Het Residulaboratorium is gespecialiseerd in het verlenen van diensten in de landbouwsector, waar groenten en fruit worden getest tegen de aanwezigheid van verboden bestrijdingsmiddelen, “residuen”.
Het Veterinair Laboratorium voert analyses uit op monsters van dieren en dierlijke producten. Door betrouwbare laboratoriumresultaten te leveren, wil het laboratorium bijdragen aan voedselzekerheid voor mens, volksgezondheid en de gezondheid van de dieren in Suriname. Dit laboratorium is met de meeste infrastructurele werken in verschillende stadia van voltooiing.
Het Clusterlaboratorium is voor ongeveer 30% afgerond en kan worden gezien als een “cluster” van laboratoria met verschillende onderzoeksverantwoordelijkheden zoals bodem- en zaadonderzoek gewasbeschermingsonderzoek, mycologie en entomologie.
Het streven is om eind 2021 het Laboratoriumcomplex bouwkundig op te leveren, inclusief de nodige installaties van benodigde input (apparatuur, meubilair en deskundig kader). Suriname zal met dit project een voortrekkersrol vervullen in de regio en een substantiële bijdrage leveren aan de voedselveiligheid.

Overige berichten