LVV start met verkoop landbouwproducten personeel ziekeninstellingen

GFC NIEUWS- In opdracht van minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft het speciaal ingesteld COVID-19 team van het ministerie besloten om vandaag een aanvang te maken met de verkoop van landbouw- en melkproducten aan het personeel van de diverse ziekeninstellingen.
De verkoop geschiedt in goed overleg met groothandelaren van landbouwproducten en de Melk Centrale Paramaribo. In overleg met hen zullen de producten tegen een redelijke prijs verkocht worden en het is de bedoeling dat dit voorlopig op regelmatig basis zal plaatsvinden.
Het ministerie heeft met een vertegenwoordiger van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, die namens de Nationale Ziekenhuis Raad optreedt, een schema opgesteld en vastgelegd hoe de organisatie van dit geheel zal verlopen. Er zijn ook afspraken gemaakt om dit pilot- project volgens gegeven instructies te laten verlopen.
De verschillende groenteboeren zullen zelf hun producten aan de man brengen bij de verschillende instellingen. Er zal gestart worden bij het AZP, het Streekziekenhuis Wanica en het Diaconessenhuis. Het personeel aldaar zal middels een interne bekendmaking op de hoogte worden gesteld van de plaats en tijd en welke afdelingen per tour beurt in de gelegenheid zullen worden gesteld om hun producten te betrekken.
Met deze actie wil het ministerie van LVV inspelen op de huidige situatie en het personeel van de diverse ziekeninstellingen tegemoet komen, aangezien zij een bijzondere rol vervullen in het verplegen van degenen die getroffen zijn door het Coronavirus. De minister draagt deze groep een warm hart toe. Op basis van de behoefte zal worden nagegaan als herhaling van deze actie nodig is en als de aangeboden producten moeten worden aangepast.
Minister Parmessar onderstreept hiermede de cruciale rol van het ministerie. De bewindsman verzekert de totale samenleving de garantie van voedselvoorziening en voedselveiligheid in Suriname. Na dit pilot project, zullen ook de andere zorg instellingen in aanmerking komen.

Overige berichten