LVV start met ophaalwerkzaamheden in Alkmaar

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is in Alkmaar, Commewijne gestart met ophaalwerkzaamheden.
De voorbereidingen hiertoe waren al van tevoren in orde gebracht en dus kon de aannemer op 29 april meteen een aanvang maken met de werkzaamheden. Het gaat om ophaalwerkzaamheden van in totaal 47 kilometer.
De ontwatering van 80 hectare grond wordt hiermee ter hand genomen en ongeveer 300 agrariërs geholpen. Het betreffen agrariërs van Alkmaar, Nijt en Spijt, Montressor, Mariëndal en Zorgvliet.
Deze boeren telen producten als watermeloen, podosiri, bananen, boulanger, citrussoorten, komkommer, cassave, kool en peper en ze leveren hierdoor een bijdrage aan de voedsel- en fruitbehoefte van de Surinaamse bevolking. Het is dus belangrijk om te zorgen voor een goede ontwatering van hun landbouwgronden, zodat het vlot kan geschieden en ze geen schade lijden.
De ophaalwerkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Minister Rabin Parmessar die bij de start aanwezig was, riep de boeren op, zich bij de ressortkantoren op te geven voor trainingen, bijvoorbeeld de Good Agriculture Practice, GAP-training, welke zijn nut reeds heeft bewezen en als vereiste geldt indien men landbouwgewassen wenst te exporteren.
Wij willen de hele sector duurzaam ontwikkelen en ik wil vanuit deze plaats de agrariërs oproepen om een eenheid te vormen en waterschappen op te zetten voor de verschillende gebieden. Er zal een duurzaam beheer moeten worden gevoerd met betrekking tot de waterwegen. Dit zal moeten leiden tot schone trenzen waardoor het water in de regentijd op de juiste manier kan worden afgevoerd, maar ook goede sluizen zodat in de droge tijd het water kan worden vastgehouden voor de bevloeiing van de arealen.
“We moeten efficiënter omgaan met het beschikbare water en deze niet verspillen. Een oplossing hiervoor is het dripping-systeem, waarbij met een éénmalige uitgave een systeem van buizen kan worden aangelegd om op effectieve en efficiënte wijze de planten te voorzien van het benodigde water. We praten al decennialang over waterschappen, we moeten nu wel stappen zetten om er daadwerkelijk toe te komen”, gaf de LVV-minister Rabin Parmessar aan.

Overige berichten