LVV start met ananasteelt te La Poule

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is in Saramacca, Rayon La Poule, gestart met de start van een ananasteelt.
De waarnemend rayonleider Nalinie Orie heeft samen met de landbouwvoorlichters van het rayon het startsein gegeven voor dit project. Samen met particulieren zal dit project ter hand worden genomen. Het is gebleken dat de grond te La Poule uitermate geschikt is voor de ananasteelt.
Alvorens van start is gegaan met dit project is de grond te La Poule onderzocht, er zijn monsters genomen die aan een bodemonderzoek zijn onderworpen. Ook zijn de mogelijkheden bekeken voor afzet van de ananasproductie.
De verschillende ananastelers zijn ingenomen met dit project, vooral omdat er gebleken is dat er afzetmogelijkheden zijn. Het ministerie zal de telers gedurende het hele traject blijven begeleiden en hen de nodige ondersteuning bieden.