fbpx
LVV start landelijke registratie veebedrijven

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met een landelijke herregistratie van veebedrijven.

Dit is een vereiste voor de controle op de veestapel, controle op het transport van dieren, controle voor het maken van kaarten (mapping) waarop de distributie van vee in ons land wordt aangegeven, hetgeen nodig is voor de dierziektebewaking en controle en het tegengaan van dierziekten en zoönosen spreiding.

Dit alles past in de regels van de Wereld Organisatie voor Dier Gezondheid (OIE) voor wat betreft internationale handel in dieren en producten van dierlijke origine. De registratie vindt plaats met assistentie van de Pan – Amerikaanse organisatie, Panafthosa, laat het ministerie in een persbericht weten.

Deze organisatie heeft als voornaamste doel de eradicatie van de ziekte Mond- en Klauwzeer in de America’s. Deze ziekte zorgt voor veel verlies bij even – hoevigen (koeien, kleine herkauwers, varkens etc.) in de wereld. De voornaamste verschijnselen zijn wondjes (blaasjes) in de bek en aan de klauwen bij deze dieren.

Het onderdirectoraat Veeteelt wenst te benadrukken dat deze ziekte tot heden niet voorkomt in Suriname. Voor Suriname heeft deze registratie dan ook een preventief en continuerend karakter om cijfermatig aan te tonen dat we nog steeds gevrijwaard zijn van deze en andere veeziekten. Met de veehouderij registratie wordt het Trace Back Systeem vergemakkelijkt en compleet gemaakt. Met het Trace Back Systeem wordt de herkomst van dieren en of hun producten zo goed mogelijk weergeven, hetgeen belangrijk is ingeval van calamiteiten.

Het onderdirectoraat Veeteelt is in het district Marowijne gestart met de registratie, waarbij de organisatie met de Surinaamse medewerkers systemen hebben geïmplementeerd die van toepassing zijn in landen met een grotere veestapel. De komende week wordt landelijk simultaan geregistreerd in derest van de districten.

Na de registratie zullen verdere maatregelen getroffen worden om de bedrijfsinformatie in Suriname te actualiseren. Dit zal geschieden door onder andere de dier transport te controleren en documentatie tussen bedrijven en of het slachthuis en veebedrijfsregistratie te verplichten.

Het onderdirectoraat Veeteelt doet een beroep op houders van veebedrijven om hun volledige medewerking te verlenen aan de medewerkers van het ministerie om een zo compleet mogelijk beeld te geven van uw bedrijf, daar u als veehouder de voornaamste actor bent.

De registratie vindt plaats onder leiding van Drs. Edmund Rozenblad MSc., onderdirecteur Veeteelt en wordt gecoördineerd door Drs. Astrid van Sauers, belast met dierziekte surveillance van het onderdirectoraat Veeteelt.

Meer nieuws

Covid-19-faciliteiten steeds schaarser

GFC NIEUWS- De Covid-19-situatie in Suriname met betrekking tot de beschikbare opvangfaciliteiten, is steeds zorgwekkender aan het worden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Verstoorde werkrelatie Ashiana hersteld

GFC NIEUWS- De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Uraiqit Ramsaran, heeft tijdens een gesprek met directie, bestuur en bond van Huize Ashiana zaken,…

SZF heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft een nieuw stichtingsbestuur. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Tiener neergestoken door jaloerse man

GFC NIEUWS- De 29-jarige Persaud N. is op 8 augustus in verzekering gesteld door de politie van Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Vrouw mogelijk door partner vermoord in woning

GFC NIEUWS- Een vrouw van Dominicaanse afkomst werd dinsdagmiddag dood aangetroffen in een huurwoning aan de Irsillastraat, een zijstraat van de Evitastraat (Uitvlugt). Dikke vrouwen…

Openbare Werken zal moeten bezuinigen

GFC NIEUWS- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken pleit ervoor dat er voor nu geen grote infrastructurele projecten worden uitgevoerd, vanwege de financiële positie van…

Nieuwe bezoldigingsreeks BBS deze week

GFC NIEUWS- De minister van Binnenlandse Zaken (Biza) Bronto Somohardjo heeft de Bond van personeel Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname(BBS) dinsdag toegezegd dat de nieuwe bezoldigingsreeks…

Man dood aangetroffen in woning

GFC NIEUWS- Een man werd vanmiddag dood aangetroffen in een woning aan de Irsillastraat, Uitvlugt. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Covid-19-infosessies voor gemeenschappen Kabalebo

GFC NIEUWS- De afgelopen week heeft het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) informatiesessies gehouden voor de leefgemeenschappen te Kabalebo. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Kassluiting CBvS wegens Covid-19

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft wederom bericht ontvangen dat een medewerker positief is getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

OKB op bezoek bij Biza-minister Somohardjo

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op bezoek gehad voor…

Ingezonden| Het corruptietribunaal

GFC NIEUWS- In de media lazen wij de terminologie “corruptietribunaal” in een redactioneel artikel, waarin werd gesuggereerd om corruptieve zaken met daaraan gerelateerde corruptieve praktijken…

Minister Pokie op werkbezoek in Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met…