fbpx

LVV staat voor grote uitdaging

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij staat voor een grote uitdaging om gedurende de totale lockdown, als gevolg van de huidige Covid-19 situatie, de voedselvoorziening en de voedselveiligheid in Suriname te blijven garanderen.
Vanwege het belang van de agrarische sector wordt deze gerekend tot essentiële diensten. Echter kan men door de verscherpte maatregelen zich niet vrijelijk begeven op de openbare weg, hetgeen een belemmering vormt voor betrokkenen in de agrarische sector.
Voor de continuering van de agrarische activiteiten is een dispensatiebrief vereist. Vanwege de vele aanvragen die worden ingediend, loopt er een vertraging op in de afhandeling.
Het is een ware taak om alle belanghebbenden in alle drie sectoren met name, de landbouw, veeteelt, visserij en gerelateerde sub-sectoren te voorzien van individuele toestemmingsbrieven. Het ministerie was genoodzaakt om te kijken naar een effectieve en efficiënte aanpak van dit probleem.
De voorzitter van de Melkveehouders bond, Mukesh Ramlagan, heeft namens de melkvee-, slachtvee- en pluimveehouders, alsook de houders van kleine herkauwers (schapen en geiten) dringend de aandacht gevraagd van de minister van LVV, Rabin Parmessar voor de trage afhandeling van dispensatieverzoeken, daar zij niet kunnen wachten op een toestemming voor continuering van hun activiteiten.
Derhalve heeft de minister een dringend beroep gedaan op alle districtscommissarissen om het daarheen te leiden, opdat de agrarische activiteiten binnen hun verzorgingsgebied gecontinueerd kunnen worden. Hierop is heel positief gereageerd en is alle medewerking toegezegd.
Gelet op de ernst van de huidige situatie wordt dringend een beroep gedaan op alle betrokkenen om hun activiteiten met uiterst minimale personeelsbezetting voort te zetten met inachtneming van de geldende Covid-19-maatregelen en door de districtscommissarissen vastgestelde richtlijnen en instructies.
Het ministerie doet er alles aan om u in deze uitdagende situatie tot dienst te zijn en benadrukt dat indien betrokkenen problemen ondervinden in de voortzetting van hun activiteiten, zij contact kunnen maken met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij op het telefoonnummer 07414774.

BEKIJK OOK
Rotavirus verwekker virale gastro-enteritis uitbraak in Suriname