LVV staat garant voor voedselzekerheid en – veiligheid

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij staat garant voor de voedselzekerheid alsook de voedselveiligheid, te meer nog in deze periode van de pandemie van COVID-19.
De werkzaamheden van zowel het LVV-hoofdkantoor alsook de ressort- en rayonkantoren vinden vanwege de uitgevaardigde regels van het Nationaal COVID Management Team op aangepaste wijze plaats. “Wij hebben als ministerie het hebben van een eigen tuin altijd gepropageerd. Wij hebben verschillende manieren voor het hebben van een eigen tuin aan de samenleving voorgehouden, wij kunnen het niet maken om er niet te zijn voor onze doelgroep, wie gaat ze dan ondersteunen,” gaf Minister Rabin Parmessar aan.
De landbouwvoorlichters van de verschillende ressorten, werken op aangepaste wijze met in acht name van de uitgevaardigde regels en in afstemming met hun leidinggevende. Ze gaan nog steeds het veld op en bezoeken de agrariers om hen met raad en daad bij te staan. Het personeel op de kantoren werkt aangepast op afstemming met hun leidinggevende, staan bezoekers te woord en leggen zaken vast waar nodig. Een ander deel van het personeel houdt zich bezig met de plantvermeerdering en het onderhoud van hun plantenkwekerij. Dit is nodig daar er een toename van de verkoop van plantmateriaal valt te bespeuren vanaf de uitbraak van COVID-19, waarbij de mensen meer thuis zijn. “Wij kunnen de agrariërs niet aan hun lot overlaten, wij zijn misschien wat minder zichtbaar op het veld, maar doen ons werk aangepast vanwege de uitgevaardigde regels; de agrariërs kunnen op ons blijven rekenen”, zei een landbouwvoorlichter.
In deze periode is voedselgarantie van eminent belang. Suriname heeft zich samen met de 25 lidlanden van het, Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, IICA, gecommitteerd aan de garantie voor de voedselvoorziening in deze periode.
LVV stelt alles in het werk dat de agrariërs worden ondersteund waar nodig. Men kan op de ressortkantoren ook terecht om, hun behoefte aan trainingen door te geven, voor de aankoop van plantmateriaal en informatie.
“LVV staat in dienst van de gemeenschap, we hebben de ressortkantoren opgezet om zo dichtbij mogelijk bij onze doelgroep te zijn. Het is voor een ieder een minder prettige periode, maar we staan, zij het aangepast, klaar om u van dienst te zijn”, gaf de LVV bewindsman expliciet aan.

Overige berichten