LVV roept Paranen op om aan kokosteelt te doen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in een bijeenkomst met ondernemers in de agrarische, handel en toerismesector, de Paranen opgeroepen om ook aan kokosteelt te doen.
Tania Lie A Sjoe, beleidsadviseur bij het ministerie van LVV, gaf in een presentatie namens minister Parmessar, een uiteenzetting van de vele mogelijkheden voor deze op te zetten industrie. Tania deelt haar gehoor mede, dat de Europese Unie middelen beschikbaar heeft gesteld voor dit project.
Dit project wordt geleid door een onderzoeksinstituut van het Caraïbisch gebied genaamd CARDI (Agricultural Research and Development Institute).
Het project is in twee fasen opgedeeld namelijk de eerste fase welke opgestart is in het jaar 2015- 2018 en de tweede fase van 2019 – 2023.
De landen die meedoen moeten ervoor zorgen dat hun bewoners geen honger meer lijden, de kokosindustrie op gang komt en de economie gaat groeien. Verder moeten de landen erop toezien dat er innovatie plaatsvindt in een vredevolle wereldgemeenschap.
Voor dit project is een bedrag van 40 miljoen USD beschikbaar gesteld. De landen moeten in de eerste fase van dit project zorgen voor de herleving van de kokosindustrie en de verdere verwerking van dit product, door met name de private sector erbij te betrekken.
25% van deze industrie is reeds opgestart, laat Lie A Sjoe weten. Regionaal is er ook gewerkt aan het opzetten van een platform, zodat er standaardisatie komt binnen de industrie. Suriname zal moeten werken aan een nationaal platform dat zich dan aansluit bij de regionale platform van het Caraïbisch gebied.

Overige berichten