fbpx

LVV roept op tot registratie brandstofkorting agrarische sector

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) maakt in navolging van het besluit van de regering om aan de agrarische sector een brandstofkorting toe te kennen bekend, dat agrariërs die hiervoor in aanmerking wensen te komen zich kunnen registreren middels een door het ministerie vastgesteld registratieformulier.
De registratieformulieren zijn beschikbaar bij de LVV-ressort en rayonkantoren, de verschillende organisaties van agrariërs en kunnen ook gedownload worden van de Facebookpagina van het ministerie.
De ingevulde formulieren kunnen dagelijks tot uiterlijk maandag 14 september van 08:00 – 14:00 uur worden ingeleverd bij de LVV-ressort en rayon kantoren, de verschillende organisaties van agrariërs, alsook digitaal via het emailadres [email protected]
Vanwege de Covid-19-situatie zal de registratie bij de LVV-ressort en rayonkantoren uitsluitend voor persoonlijke registratie, volgens onderstaand alfabetische naam volgorde plaatsvinden:
s | GFC Nieuws
Alle aanvragen zullen verwerkt en getoetst worden door een door het ministerie ingestelde commissie, die vervolgens de aanvragers zullen informeren over de beoordeling van hun aanvraag en indien nodig kan gevraagd worden nadere details te verschaffen.
De registratieplicht geldt niet voor de visserijsector. Voor deze groep volgen er nadere instructies.

BEKIJK OOK
Man aangehouden voor verkrachting minderjarige nicht