LVV propageert belang gezonde voeding

GFC NIEUWS- Het duurzaam ontwikkelen van de agrarische sector is een van de beleidsdoelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
Door het ministerie wordt het hebben van een eigen moestuin van meet af aan gepropageerd. In verband met COVID -19 blijkt nu meer dan ooit hoe belangrijk het is om goede en gezonde voeding voor handen te hebben.
De LVV ressortkantoren zijn uitgerust om agrariërs en een ieder die belangstelling heeft, van informatie te voorzien.
Op de ressortkantoren kan men ook terecht voor de aanschaf van plantmateriaal, rapporteren van ziekten en plagen waarbij een landbouwvoorlichter langskomt om de situatie te bekijken en oplossingen aan te dragen. Ook het aangeven van de trainingsbehoefte kan op de ressortkantoren.
De ressortkantoren dragen ook bij aan het schooltuinenproject. De landbouwvoorlichters hebben samen met de leerkrachten en leerlingen van diverse scholen plantenkassen en schooltuinen opgezet.
Deze schooltuinen worden ook gebruikt bij natuuronderwijs lessen als aanschouwelijk materiaal en heeft volgens de leerkrachten hun nut bewezen. Beoogd wordt om op jonge leeftijd de interesse bij de jongeren voor de landbouw aan te wakkeren, met de hoop dat zij de landbouw als middel van bestaan kiezen of thuis een tuin opzetten om in de groenten en fruit behoefte te voorzien.
Indien men niet over genoeg grond beschikt zijn er nog tal van manieren om toch te kunnen voorzien in de eigen groentebehoefte.
Op het ministerie en op de verschillende ressortkantoren zijn de medewerkers doende hydroponicsystemen op te zetten. Het is mogelijk om dit systeem te aanschouwen en ook informatie hieromtrent in te winnen. Amsoi, kaisoi en kailan die volgens het hydroponics systeem worden geteeld kunnen al heel gauw worden geoogst.
Voor zij die wat meer grond ter beschikking hebben wordt geadviseerd geoculeerde fruitbomen te kweken zoals lemmetje, sinaasappel, West-Indische kers, monki-monki kersie.

Overige berichten