fbpx

LVV ontvangt schenking uit private sector

GFC NIEUWS- Het bedrijf Petro Orchid heeft de afgelopen week tientallen bladbemesting en een aantal dozen met zaadjes van 5 verschillende soorten groenten geschonken aan het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Onderdirecteur Ashween Ramdin van Landbouw mocht namens minister Rabin Parmessar de goederen in ontvangst nemen.

Ramdin geeft aan dat de schenking goed aansluit op de landelijke aanmaak van plantmateriaal van het ministerie, welke reeds enkele weken gaande is.

De bladbemesting en groentezaden zullen aan de verschillende ressortkantoren, de proeftuinen en kwekerijen worden aangeboden ter verhoging van de productie van het plantmateriaal.

De bewindsman heeft onlangs bij zijn veldbezoek het personeel aangespoord om meer te gaan produceren. Zijn visie is erop gericht om samen te werken met alle actoren binnen de agrarische sector. De bijdrage van de private sector is ook van eminent belang bij de ontwikkeling van deze sector.

BEKIJK OOK
OW start pilotproject ‘Aanpak verlaten percelen en gebouwen’

De werkwijze van de minister heeft er mede voor gezorgd, dat ondernemers zich geroepen voelen om een bijdrage te leveren.

De minister zegt blij te zijn dat Surinamers en in deze de ondernemers hun rol en plaats begrijpen, wanneer het gaat om de ontwikkeling van het land en de totale agrarische sector.