fbpx

LVV ondersteunt resocialisatie ex-militairen

De Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen heeft een driedaagse landbouwtraining afgerond . Tijdens deze training hebben vijfentwintig ex-militairen kennis opgedaan over plantvermeerderings- en plantenkastechnieken.

De theorie is verzorgd in de zaal van Stichting Nazorg en de praktijk heeft plaatsgevonden op de kwekerij van Tamansarie in het district Commewijne. Sinds 2015 heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ondersteuning verleend aan het ministerie van Defensie.

Aan de militairen van het Agrarisch Bedrijf van het Nationaal Leger (NL), die belast is de hoofdkeukens van NL te voorzien van gewassen en of vlees, zijn reeds diverse agrarische trainingen verzorgd geworden aan de militairen aldaar. Hiernaast heeft LVV de nodige begeleiding gegeven onder andere bij het telen van gewassen en het opzetten van plantenkassen.

OOK INTERESSANT
DNA-commissie Mensenrechten: Waken voor sentimenten die aanzetten tot haat, intolerantie, discriminatie en racisme binnen samenleving

De training wordt verzorgd door deskundigen van het ministerie van LVV en bestaat zowel uit een theoretische als een praktische gedeelte. Eveneens is aan NL enkele hulpmiddelen gedoneerd zoals waterpomp, tractor, plantmateriaal en meststoffen.

Eerder dit jaar in de maand augustus is reeds aan een groep van ex-militairen en militairen deze bovengenoemde training verzorgd, waarbij het praktische gedeelte op het Agrarisch bedrijf van Nationaal Leger in het district Saramacca heeft plaatsgevonden.

In de maand december wordt wederom aan een ander groep ex-militairen van het westen op de kazerne van Defensie in het district Nickerie deze training verzorgd. Deze ondersteuning van het ministerie van LVV draagt bij aan de resocialisatie van ex-militairen.(GFC)