fbpx

LVV-onderdirectoraat Visserij participeert in sub-regionale workshop

GFC NIEUWS- Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij participeert in een consultatieworkshop met als titel “National Consultation on the Ecosystem Approach to Fisheries (EAF)and Fisheries Management Planning for Shrimp and Groundfish in the Guianas-Brazil Region”.

Dit vindt plaats in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) en de Center for Resource Management and Enviromental Studies (CERMES) University of the West Indies.

De workshop is onderdeel van de Caribbean Large Marine Ecosystem+ (CLME+) Project. Diverse stakeholders en participerende ministeries wisselsen van gedachten over het duurzaam beheer op nationaal en regionaal niveau betreffende de levende rijkdommen van de zee.

Tijdens het eerste traject van 2009 tot 2014, zijn er analyses verricht om na te gaan wat de voorname problemen zijn op het gebied van het managen van de mariene hulpbronnen.

Milieuverontreiniging, overbevissing en illegale visserij en degradatie van de natuurlijke leefgebieden van het zeeleven zijn de drie hoofdoorzaken.

Na uitwerking van de problemen kwam de EAF tot de conclusie dat regionaal er sprake is van een zwak beleid op het gebeid van duurzaam beheer van de visserijsector.

Het project is een voortzetting van het eerste traject, waarbij het Caribbean Large Marine Ecosystem is bekeken en “the North Brazil Shelf” waar Suriname in zit.

BEKIJK OOK
Voortvluchtige verdachte meldt zich aan na poging verkrachting bewusteloze jonge vrouw

Men is gekomen tot een Strategic Action Plan die een aantal actiepunten bevat waaronder het promoten van een ecosysteem benadering naar de visserijsector toe. Dit houdt in dat het ministerie van LVV en alle sectoren en actoren die gebruik maken en effect hebben op het ecosysteem, waaronder de scheepvaart, toerisme en de olie-industrie, betrokken moeten worden in het beleid.

LVV-directeur Deepak Jairam geeft aan dat het ministerie actieve betrokkenheid van belanghebbenden stimuleert, daar zij het als een noodzakelijk vereiste ziet voor de implementatie van een ecosysteem aanpak van de visserij.

Er kan niet gesproken worden over duurzame visserij zonder de steun van alle verschillende belanghebbenden in deze sector. Deze steun is van groot belang voor de economie in termen van levensonderhoud, werkgelegenheid, inkomen en export.

In opdracht van minister Rabin Parmessar, wordt gewerkt aan de afronding van het Visserij Management Plan. De workshop moet een waardevolle bijdrage leveren aan een nationaal en regionaal managementplan.

Het ministerie van LVV streeft ernaar alle inspanningen die kunnen leiden tot het waarborgen van een duurzame visserijsector te ondersteunen.