fbpx

LVV Nickerie aangevangen met aanpak natte en droge infrastructuur

GFC NIEUWS- Medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij van Regio West, hebben een aanvang gemaakt met de reparatie van de houten brug die de gebieden bekend als Naniepolder en Brutopolder verbindt.
Tijdens de reparatie zullen de planken van de brug ook worden voorzien van een laag carboleum.
Om sneller hun percelen te bereiken wordt deze brug voornamelijk gebruikt door groentelers van de Brutopolder. Voor de padieverbouwers is het eveneens een belangrijke en korte route voor het afvoeren van padie.
Met het oog op de start van de najaarsoogst 2020 en om een vlotte oogst te kunnen garanderen, is door de afdeling Regio West in samenwerking met de verschillende ressortleiders van alle vijf ressorten van het district een inventarisatie opgemaakt.
Deze is een weergave van een aantal zaken betreffende de natte als droge infrastructuur die aangepakt moeten worden.
In verband met de komende oogst zal met de beperkte financiële middelen, en gebruikmakend van de droge tijd, kanalen en verbindingswegen worden aangepakt. Ajay Kalloe onderdirecteur Landbouw Regio West, zegt dat hierbij ook de hulp van andere ministeries en of diensten in het district inroepen zal worden.
Aan de boeren wordt wederom gevraagd, zuinig om te gaan met de dammen en wegen. Waar mogelijk zal aan hen ook gevraagd worden mee te helpen bij het onderhoud, waardoor elke boer in staat zal zijn zonder noemenswaardige problemen hun padie van het veld te halen.

BEKIJK OOK
Inspanningen armoedebestrijding door AW&J toegelicht aan Wereldbank