fbpx
LVV-minister Sewdien tekent grants van bijna US$ 1.000,000

GFC NIEUWS- Om de agribusiness te ondersteunen, stelt de regering van Suriname in samenwerking met de Europese Unie, grants ter beschikking.

Dit initiatief onder leiding van het ministerie van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV) heeft als doel de bevordering van duurzame en innovatieve landbouw en ontwikkeling in de waardeketens.

De grants vloeien voort uit het Suriname Agriculture Market Access Project(SAMAP). Op 22 september overhandigde de minister symbolisch de eerste 11 matching grants uit de eerste ronde. In totaal zijn er in deze ronde 51 Surinaamse agro-ondernemers hiervoor in aanmerking gekomen.

SAMAP is een programma van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van LVV, uitgevoerd door de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties(FAO) en gefinancierd door de Europese Unie uit de European Development Fund(EDF).

Het programma stelt Surinaamse agro-ondernemers in staat een aanvraag in te dienen via de Matching Grant Facility (MGF) om in aan merking te komen voor ondersteuning. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van apparatuur en/of landbouwgerelateerde diensten, variërend tussen de USD 5.000 en USD 300.000.

Uit de meer dan 400 inschrijvingen in 2019 krijgen uiteindelijk 51 ondernemingen hun contracten in handen startende op 22 september.

Deze inschrijvingen zijn gescreend en getoetst door een onafhankelijke deskundige evaluatiecommissie. De ondernemingen komen uit bijna alle districten van Suriname en vertegenwoordigen een breed spectrum van sub-landbouwsectoren, zoals groente, fruit, aardvruchten en non-timberbosproducten uit het binnenland.

De grants die zijn toegekend aan de ondernemers in de eerste ronde zullen onder meer worden besteed aan zeer complexe en geavanceerde apparatuur zoals voedsel verwerkingslijnen maar ook aan kleine landbouwapparatuur, zoals waterpompen voor irrigatie, tweewielige tractoren, borstelkoppen, sproeiers en andere kleine landbouwgereedschappen.

“We zijn ervan overtuigd dat investeren in agribusiness het sterkste wapen is om voedselzekerheid en voedselveiligheid in Suriname en zelfs in de rest van de wereld te kunnen garanderen. Tevens zal de ontwikkeling van deze industrie de economische ontwikkeling van ons land versnellen en de duurzame verdiencapaciteit van Suriname waarborgen,” aldus minister Sewdien.

Na het succes van de eerste inschrijvingsronde, zijn het ministerie van LVV en SAMAP reeds gestart met de voorbereidingen voor de tweede ronde. Het is de bedoeling zoveel als mogelijk Surinaamse agro-ondernemers te stimuleren zich aan te melden door enerzijds het creëren van voldoende awareness en anderzijds proactief het veld in te gaan om hen bij te staan met technische deskundigheid om de inschrijving volgens de gestelde voorwaarden in te dienen.

Meer nieuws

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…

19 nieuwe Covid-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- In 24 uur kwamen er 19 nieuwe gevallen bij. 21 patiënten zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is gedaald naar 78. Dikke…

Wereldvoedseldag in teken van voedingshelden

GFC NIEUWS- 16 oktober 2020, Wereldvoedseldag, staat dit jaar in het thema van voedingshelden. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

NH ontsmet hoofdkantoor

GFC NIEUWS- In opdracht van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, heeft het directieteam conform het Covid-19-protocol maatregelen getroffen ter bescherming van het…