fbpx

LVV-minister Parmessar in Saudi-Arabië

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) is in gezelschap van ambassadeur Anwar Lallmohamed in Jeddah, Saudi-Arabië voor deelname aan de tweede algemene vergadering van de Islamic Organisation for Food Security (IOFS).

Aan deze vergadering nemen lidlanden van de IOFS, de lidlanden van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC) en internationale organisaties deel.

Deze ministeriële vergadering wordt gehouden op 29 augustus, voorafgaand vindt een tweedaagse vergadering van hoge ambtenaren plaats, op 27-28 augustus, die betrekking heeft op de technische voorbereidingen.

In een persverklaring geeft de IOFS aan dat zij ingesteld is om zich te verdiepen in regionale acties op het gebied van voedselzekerheid in de lidlanden van de OIC.

Deze vergadering heeft als doel “Promoting Islamic Solidarity through Food Security” (het bevorderen van Islamitische solidariteit door middel van voedselzekerheid).

Deze vergadering wordt geleid door de ministers en hoge ambtenaren die belast zijn met de landbouw, de plattelandsontwikkeling en de voedselzekerheid in de OIC-lidstaten.

De agenda van de vergadering omvat de uitwerking van een actieplan van vijf jaar, dat zal worden toegespitst op de oprichting van een databank over de status van de voedselzekerheid in de OIC-lidstaten, en op de totstandkoming van een regionale voedselvoorzieningsreserve en een garantiefonds ter stimulering van intra-regionale samenwerking binnen het OIC-gebied.

BEKIJK OOK
42-jarige motorfietser doodgereden door vrachtwagen

Een ander belangrijke punt op de agenda is de oprichting van het IOFS-investeringsprogramma, teneinde de meerwaarde en de doeltreffendheid van de activiteiten in de secundaire en primaire sectoren van de economie tussen de lidstaten te verhogen.

Aangezien klimatologische omstandigheden negatieve invloed kunnen hebben op de landbouwproductie, zal ook gesproken worden over de verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en particulieren sectorale inrichtingen in de lidstaten, met als mogelijke alternatief de oprichting van een Islamitische vereniging voor voedselverwerking.

Verder staat op de agenda de benoeming van een nieuwe algemeen directeur van IOFS, het werkprogramma van IOFS voor 2020, de organisatiestructuur van het secretariaat van IOFS en andere algemeen en financieel beleid.

Minister Parmessar geeft aan dat elke gelegenheid aangegrepen moet worden om mooie samenwerkingen c.q. investeringen binnen te halen om onze sectoren versneld te ontwikkelen.

De bewindsman ziet tal van mogelijkheden, gezien grote financiële mogendheden uit de wereld aanwezig zijn op deze vergadering, allen met het oog op het versterken van samenwerkingsverbanden.