fbpx

LVV komt met ordening visserijsector

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft besloten om alle visvergunningen per 15 januari 2018, als vervallen te verklaren. Dit is noodzakelijk om ordening in de kwestie van verstrekte vergunningen te brengen. Deze mededeling deed minister Soeresh Algoe in De Nationale Assemblee.

In samenwerking met de Kustwacht, Defensie en Justitie en Politie zal er scherpe controle uitgevoerd worden, stelt de bewindsman.

Om ook meer duidelijkheid te scheppen zal het ministerie met alle controlemechanismen erop toezien dat één persoon niet de beschikking krijgt over een groot aantal vergunningen. Deze stappen moeten onder meer resulteren in ordening van de sector.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei dat deze maatregelen zowel door de oppositie als de coalitie worden toegejuicht. Ze stelde voor dat ten aanzien van het nieuwe vergunningenbeleid de belanghebbenden vroeg op de hoogte gesteld worden over de ingangsdatum zodat zij opnieuw de aanvraag voor een visvergunning kunnen doen.

OOK INTERESSANT
Ingaande vandaag geen middagpoli en weekenddiensten RGD-artsen

Minister Algoe gaf aan dat ingaande 15 december de bekendmaking wordt gedaan zodat eenieder hiervan formeel kennis draagt. Met deze maatregel hoopt de minister duidelijkheid te brengen binnen de sector.

De bewindsman haalde tevens aan dat de Visserijwet aan wijziging toe is. De juristen zijn momenteel bezig de voorstellen tot wijziging vast te stellen.

Er was veel kritiek op het vergunningenbeleid van het ministerie van LVV. De minister heeft aangegeven dat elke vorm van illegaliteit wordt onderzocht zodat maatregelen getroffen kunnen worden.(GFC)