fbpx
LVV heeft nog geen besluit genomen over cassaveproject De Molen

GFC NIEUWS- Het ministerie van landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zegt nog geen besluit te hebben genomen over een project dat is ingediend door De Molen voor het stimuleren van de cassavesector.

LVV zegt in een reactie dat het ministerie Surinaamse ondernemers ondersteunt om met goed uitgewerkte plannen te komen waarbij de totale sector op een hoger niveau getild wordt.” Gelukkig zijn er Surinaamse ondernemers nu al bezig hun ideeën in plannen uit te werken. Er liggen enkele dossiers ter bestudering zoals “Tomaten in kast 2020”, Ananasproject. We moeten naar een hoger niveau qua kwaliteit, volume, transformatie ter upgrading van de sector. Suriname heeft de potentie en dit dienen we te benutten door gezamenlijk hard aan te gaan werken.”

Een van de initiatieven is door De Molen/CASAFAS ingediend op 13 mei 2020 om cassave als basis te benutten. Dit inItiatief heeft als doel om de kosten van input te verlagen, beschikbaarheid te vergroten voor alle lagen van de markt alsook het stimuleren van het gebruik van lokale agro producten.

Vele decennia wordt er al op deze mogelijkheid gewezen. Het is taak van het ministerie om de faciliterende rol op zich te nemen en aangeboden projectvoorstellen te bestuderen. Echter zijn vele projectvoorstellen bij voorstellen gebleven. Vele studies zijn ook uitgevoerd en op kleine schaal zijn onze boeren al bezig. Het is nu tijd dat er wordt overgegaan tot productie en verwerking op een grote schaal. Hiermee wordt de afzet van de boeren gegarandeerd. Er is een enorme potentie in en buiten Suriname voor Cassaveproducten.

“Tegen deze achtergrond hebben wij de plicht om dit initiatief op een eerlijke transparante wijze te bestuderen en daarmee zijn we bezig. Niets meer nog minder. We zitten in een fase van bestudering, waarbij o.m. de relevante staf van LVV, VEAPS en FSA betrokken worden in de beraadslagingen. We zijn nog lang niet zover om een besluit te nemen waardoor voorstellen ter financiering gedaan kan worden,” laat het ministerie weten.

Na indiening van het projectvoorstel op 13 mei 2020 zijn de volgende activiteiten/bijeenkomsten gehouden:

– 13 mei 2020 Distributie van de documenten aan Staf van LVV
– 28 mei 2020 Distributie van de documenten aan adviseurs van de Minister en VEAPS
– 2 juni 2020 Interne bespreking Staf LVV, Adviseurs van de Minister en VEAPS
– 8 juni 2020 Bevindingen van LVV zijn gedeeld met De Molen/CASAFAS
– 9 juni 2020 was een bespreking gepland met De Molen/CASAFAS, maar wegens de Soft Lockdown in het kader van COVID-19 is die afgelast
– 25 juni 2020 Na versoepeling van de Soft Lockdown in het kader van COVID-19 hebben VEAPS en FSA de relevante bijgewerkte dossiers ontvangen en er is een bijeenkomst belegd op 29 juni 2020
– 29 juni 2020 om 8u a.m. is er overleg geweest tussen LVV en de stakeholders. FSA heeft geen inhoudelijk commentaar geleverd maar wel deelgenomen aan de beraadslagingen.
Na de laatste bijeenkomst zullen de volgende punten uitgewerkt worden:
– De Molen/CASAFAS zal naar aanleiding van de bespreking van 29 juni het dossier bijwerken.
– De relatie met de boeren, plantmateriaal, prijsvorming zijn o.m. zaken die verder bijgewerkt dienen te worden.
– Dit verder uitgewerkt dossier zal gestuurd worden naar alle relevante stakeholders zoals VEAPS en FSA.

“Kortom we zijn nog lang niet toe aan besluitvorming, waardoor voorstellen ter financiering gedaan kan worden laat staan overgaan tot ondertekenen van een overeenkomst. Stemmingmakerij en emotionaliteit vaak om klein persoonlijk gewin brengt de sector alleen maar nadelen en belemmert de productie mogelijkheden. We hebben en enorme achterstand in te lopen, er is potentie, maar de wereld wacht niet op Suriname,” aldus het ministerie van LVV.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.