LVV haalt Pomonakanaal op

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is gestart met de ophaal van het zuidelijk deel van het Pomonakanaal in Saramacca.
De ophaalwerkzaamheden beslaan een lengte van 9 km en zijn gestart op donderdag 5 maart 2020. Verwachtbaar is dat de werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag zullen nemen.
Gezien er in het Pomonagebied heel veel aan landbouw wordt gedaan is de optimale waterafvoer van enorm belang. Het kanaal was dichtgeslibd waardoor bij zware regenval dit zou kunnen resulteren in wateroverlast voor de vele landbouwgebieden in de omgeving. Met de ophaal ervan, kan het overtollig water via het Saramaccakanaal naar de Saramaccarivier worden afgevloeid. Vooral in landbouwgebieden is een goede waterbeheersing van enorm belang.
De kanalen zijn heel belangrijk voor een goede ontwikkeling van de agrarische sector, vandaar de actie om over te gaan tot het ophalen van het Pomonakanaal. Het is de taak van het ministerie van LVV, de kanalen in de landbouwgebieden, op te halen. Bij zware regenbuien en dichtbegroeide kanalen kunnen landbouwgronden onder water komen te liggen, met als gevolg dat de aanplant schade kan oplopen of volledig vernietigd wordt.
Minister Rabin Parmessar van het ministerie van LVV staat erop dat zijn team erop toeziet dat de reguliere ophaalwerkzaamheden landelijk optijd geschieden om eventueel ongerief te voorkomen en de boeren optimaal de landbouwactiviteiten kunnen uitoefenen.

Overige berichten