fbpx

LVV geeft trainingen verantwoord gebruik van pesticiden

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft als één van haar taken, een ieder bewust te maken van het juist gebruik van pesticiden, hoe zichzelf te beschermen en de gevolgen van het onjuist gebruik van deze middelen.
Het een en ander is bij wet vastgelegd in artikel 23 lid 4. van het Staatsbesluit van 3 maart 2005 no 18. In dit artikel is aangegeven dat het verboden is om bestrijdingsmiddelen, genoemd in lid 1 van dit artikel (Aluminium fosfide), of aangewezen krachtens lid 3 van dit artikel, te gebruiken indien bij het verrichten van de betrokken werkzaamheden niet een persoon aanwezig is, die in het bezit is van een door de minister afgegeven bewijs.
Uit dit bewijs moet blijken, dat men voldoende op de hoogte is van de gevaren, welke het gebruik van die middelen meebrengt en van de wijze waarop deze gevaren kunnen worden voorkomen.
In navolging van het bovenstaande is het ministerie van LVV sedert 2019 gestart hout exporteurs, die met het middel Aluminum fosfide werken, te trainen in het verantwoordelijk gebruik van dit middel. Op aanvraag van de bedrijven en met inachtneming van de COVID-19 maatregelen, zijn de afgelopen maand ook medewerkers van de Molen N.V. en het rijstbedrijf Paloma getraind.
Een ieder die getraind is en de training met goed gevolg heeft doorlopen, kreeg een certificaat en mag werken met de bestrijdingsmiddelen of toezicht houden op de uitvoer van de werkzaamheden.
Vanwege de regulering van de verkoop van bestrijdingsmiddelen via een bonnensysteem, roept het ministerie van LVV alle bedrijven op die Aluminium Fosfide gebruiken voor vergassing van hun voorraden en magazijnen, zich te registreren bij het ministerie.

BEKIJK OOK
Buitenvrouw slaat 1-jarig zoontje bont en blauw na ruzie met man