fbpx

LVV garandeert kunstmestvoorziening

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een partij kunstmest binnengehaald.
Minister Rabin Parmessar erkent het belang van de rijstsector en in dit kader is samen met het ministerie van Financiën gewerkt aan de beschikbaarstelling van betaalbare ureum ten behoeve van de rijstsector.
Met het rijstbedrijf D. Ramadhin en Sons is in juni 2019 een overeenkomst gesloten voor de import en verkoopprijs van ureum, waarbij is afgesproken dat de maximale verkoopprijs SRD 165 per baal van 50 kg zal zijn.
De rijstboeren die in aanmerking wensen te komen, zullen zich eerst moeten registreren bij de ressort/rayonkantoren van LVV. Er zullen een aantal gegevens van de rijstboer ingediend/ingevuld moeten worden waarna er een proces- verbaal wordt opgemaakt.
Met het proces-verbaal kunnen de rijstboeren, het ureum in het district bij Rijstbedrijf D. Ramadhin en Sons kopen. Om eenieder tegemoet te komen is besloten om drie balen per hectare per rijstboer beschikbaar te stellen, met een inzaai van maximaal 50 ha. De start van de verkoop is op maandag 11 mei a.s.
De Regering van Suriname c.q. het ministerie van LVV, heeft zich gecommitteerd aan een optimale voedselvoorziening voor de bevolking. Rijst is het hoofdvoedsel van ons land, dus acht de overheid het noodzakelijk de rijstboeren tegemoet te komen bij de aankoop van ureum.
Deze actie moet gezien worden in het kader van de veiligstelling van de rijstsector. Het is ook de bedoeling dat de volgende inzaai met deze actie verzekerd is.
Voor wat betreft de overige ketens in de voedselvoorziening, heeft minister Parmessar zich ingezet, vooral tijdens de COVID-19-pandemie, dat zij niet in de steek worden gelaten. Er wordt zorg gedragen voor de nodige input om de voedselverwerking niet in gedrang te doen komen, de eiwitvoorziening, groente en fruit is gegarandeerd. De waterhuishouding van de verschillende landbouwgebieden wordt ter hand genomen en het ministerie van LVV heeft de voorlichting naar de bevolking toe, opgevoerd zodat eenieder in staat moet zijn om te kunnen voorzien in eigen groente en fruit.
Over enkele weken wordt er weer een nieuwe lading ureum verwacht.

BEKIJK OOK
Vrouw die cocaïnebolletje slikte overlijdt op SEH