fbpx

LVV gaat samenwerking met Brazilië intensiveren

GFC NIEUWS- De residerende ambassadeur Laudemar Gonçalves de Aquiar Neto heeft een officieel werkbezoek gebracht aan minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Dit bezoek stond in het kader van het intensiveren van de samenwerking tussen het ministerie van LVV en Brazilië.

Ambassadeur Gonçalves heeft de minister ingelicht over de samenwerkingsgebieden op agrarisch gebied die Brazilië heeft met Suriname.

Daarnaast is gesproken over onder andere het vervolg van het trilateraal project ‘Support to the Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname’, mogelijke studiefaciliteiten op veeteeltgebied, technische assistentie met betrekking tot ziektes en plagen, mogelijke exporten/importen naar/van beide landen en projecten om de agrarische sector tot betere ontwikkeling te brengen.

Voorheen exporteerde Brazilië tal van producten naar Suriname. Gezien de diaspora in ons land groeit, is het ideaal dit weer op te pakken. De ambassadeur stelt voor een werkgroep op te richten die de samenwerking coördineert en controleert. Eveneens vraagt hij regelmatig bijeen te komen voor evaluatie en lopende afspraken.

BEKIJK OOK
Wroko Afersi is terug en overschrijdt direct grens van 100 duizend kijkers

Het project ‘Support to the Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname’ is een goed voorbeeld van een succesvol project tussen Suriname en Brazilië.

Het doel van het project was de productie van hooglandrijst in Suriname te verbeteren met het oog op voedselzekerheid voor binnenlandbewoners.

Binnenlandbewoners hebben middels trainingen van deskundigen van het ministerie van LVV en het rijstonderzoek instituut EMBRAPA uit Brazilië, geleerd hoe hooglandrijst groter en professioneler te verbouwen.

Met de bijgebrachte teelttechnieken is bewezen dat de productie van hooglandrijst driemaal hoger resulteert.

Hooglandrijst is een goed alternatief voor de rijstbouw gezien de steeds veranderde klimatologische omstandigheden en internationale ontwikkelingen.

Minister Parmessar geeft aan de samenwerkingsrelatie met buurland Brazilië te intensiveren. De bewindsman ziet graag joint ventures tussen de private sector in beide landen om zo de productie en export te verhogen.

Tijdens het gesprek heeft de minister instructies gegeven aan zijn staf voor de nodige voorbereiding op het vervolg van de samenwerking.