fbpx

LVV gaat op persconferentie in op nieuwe EU-regels

GFC NIEUWS- Er zijn door de Europese Unie (EU) nieuwe regels uitgevaardigd voor de export van groenten en fruit die vandaag, 14 december, ingaan.

De regels houden onder andere in dat er geen export mag plaatsvinden zonder een fytosanitair certificaat verstrekt door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De aanwezigen werden vrijdag op een persconferentie ingelicht over de nieuwe regels en de wijze van aanpak door het ministerie.

Namens het ministerie van LVV zaten aan Maitrie Jagroep onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, Sadhana Janki waarnemend hoofd Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring, Clyde Ford Coördinator Moderne Media Unit/Voorlichting en Carmen van Dijk waarnemend hoofdafdeling Bestrijdingsmiddelen.

Janki ging in op de EU-regelgeving waarbij zij aangaf dat de regels gelden voor alle landen die groenten en fruit exporteren naar de EU.

De regels welke per 14 december ingaan, houden in dat planten en plantaardige producten onder andere: groenten, fruit, bloemen, plantjes, zaden voorzien moeten zijn van een fytosanitair certificaat alvorens die te exporteren of mee te nemen. Dit geldt ook voor manja, citrus, Syzygium fruitsoorten (zoals pommerak, pommeroos, curacaose appel), sapotille, sterappel en andere fruitsoorten waarvan bekend zijn dat zij fruitvliegen kunnen bevatten.

Sopropo mag niet worden geëxporteerd. Vanwege de grote vraag hiernaar en de mogelijkheid die de EU biedt, heeft het ministerie gevraagd om voor Suriname een uitzondering te maken. Dit proces is reeds ingezet waarbij er een audit heeft plaatsgevonden en het is wachten op antwoord van uw de EU op de aanvraag.

Jagroep ging nader in op de praktische kant van de wetgeving en gaf aan dat in geval van de niet commerciële zendingen, dus particuliere en persoonlijke meeneem gevallen, het niet mogelijk is te traceren vanwaar de groenten en fruit afkomstig zijn. Bij de landbouwers die exporteren is het wel traceerbaar en het gaat om velden die regelmatig door LVV worden geïnspecteerd. Het ministerie van LVV is bezig om ook de overige boeren traceerbaar te maken.

BEKIJK OOK
Metalen staaf doorboort been tiener na val van schutting

Het hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen, van Dijk, gaf aan dat de inspectie voor het verkrijgen van een fytosanitair certificaat als basis heeft, de inspectie op de aanwezigheid van insecten en bacteriën. Bestrijding hiervan vindt plaats door middel van pesticide.

Echter kan onjuist gebruik van pesticide ook maken dat de producten worden afgekeurd vanwege een te hoog residu. Van Dijk deed dus een beroep op de gemeenschap om op de juiste wijze om te gaan met pesticide. Het ministerie van LVV heeft reeds diverse trainingen verzorgd met betrekking tot het juist gebruik van pesticide. Indien er belangstelling bestaat kan contact worden opgenomen met het ministerie.

Ford gaf aan dat het ministerie drukdoende is oplossingen te zoeken. Een alternatief is winkels accommoderen op de luchthaven met gecertificeerde producten, waardoor kopers zeker zijn dat zij groenten en fruit kopen die voldoen aan de gestelde EU-eisen.

Het ministerie heeft zich in de afgelopen periode enorm ingezet om te voldoen aan de hernieuwde EU-regels. Als voordeel hiervan kan worden genoemd de verbeterde band met de private sector, een aangepaste wetgeving die sterk verouderd was (de exportwetgeving dateert van 1936 en de importwetgeving van 1965).

De vernieuwde wetgeving is reeds aangeboden aan het parlement ter behandeling. Het ministerie is drukdoende de informatie zo uitgebreid mogelijk te brengen naar alle belanghebbenden.

Het ministerie van LVV zal samen met de private sector er alles aandoen om te voldoen aan de door de EU gestelde eisen, zodat de landbouwers maar ook de kleine man de familie in Nederland groenten en fruit uit ons vruchtbaar Suriname kan aanbieden.