fbpx

LVV en VKI: “Bevroren vis op eigen verzoek ondernemer vernietigd”

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) deelt de samenleving mee dat het bericht, zoals maandag verschenen in een dagblad over het dumpen van duizenden onverwerkte visproducten niet op waarheid berust.

Naar aanleiding van het verschenen bericht, heeft zij een onderzoek ingesteld en de Stichting Viskeuringsinstituut, welke resulteert onder het ministerie, om een verklaring gevraagd.

Als de bevoegde autoriteit van LVV om de kwaliteit van visproducten te waarborgen, heeft VKI de ondernemer uitgenodigd voor nader tekst en uitleg over het persbericht.

Uit onderzoek is gebleken dat de ondernemer zaterdag jongstleden is gebeld door voornoemd medium voor een verklaring over de vernietiging van de 23.730 kg aan onverwerkte visproducten.

De ondernemer heeft verwezen naar de bevoegde instantie, in deze het Viskeuringsinstituut (VKI).

De ondernemer die zelf ook geconfronteerd is met de teruggezonden lading, geeft aan dat de lading op 18 mei 2018 verzonden is naar Vietnam.

Medio augustus 2019, na ruim anderhalf jaar, kreeg hij deze lading echter terug in Paramaribo. Die bleek nooit te zijn ingeklaard door de afnemer in Vietnam.

De ondernemer die geen risico wilde nemen om deze producten op de lokale markt te brengen, heeft toen zelf aanbevolen om in overleg met het Viskeuringsinstituut, over te gaan tot het vernietigen daarvan; dit onder meer ter behoud van zijn goede naam en reputatie.

BEKIJK OOK
EBS warschuwt: vliegertijd vergroot kans op storingen

Beide partijen hebben op 31 augustus een afstandsverklaring getekend, om over te kunnen gaan tot de vernietiging van deze lading.

De ondernemer, het VKI en het ministerie van LVV, vinden het daarom niet juist dat bewust verkeerde informatie aan de samenleving wordt voorgehouden, als zou het bedrijf door deze handeling gepleegd door het VKI, inkomsten derven en haar deuren onverwijld moeten sluiten.

De ondernemer stelt wel vast dat door de grote mogendheden binnen de EU en de VS, het steeds moeilijker wordt voor kleine landen om vis te exporteren, aangezien de regels steeds verder worden aangescherpt, hetgeen de nodige frustraties met zich meebrengt.

Het ministerie hoopt middels deze verklaring enige duidelijkheid te hebben gebracht over het misplaatst bericht en roept partijen op zorgvuldiger om te gaan met verkregen informatie.