fbpx

LVV en importeurs werken aan regulering Aluminiumfosfide gastabletten

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds geruime tijd bezig om de gebruikers van pesticiden bewust te maken over het gebruik, alsook de negatieve gevolgen bij het onjuist gebruik van dit bestrijdingsmiddel.

In dat kader zijn een deel van de gebruikers van de pesticide Aluminiumfosfide getraind. Dinsdag was er op het ministerie van LVV een onderhoud met enkele importeurs en wederverkopers van voornoemde pesticide.

Het doel van deze meeting is de verkoop en het gebruik van Aluminiumfosfide te reguleren en te monitoren. Hierbij zullen alleen belanghebbenden met een bewijs, verstrekt door het ministerie van LVV, dit middel kunnen verhandelen en toedienen.

Een vereiste zal onder andere zijn dat de gebruikers een training moeten hebben gevolgd op het Ministerie, waarbij hen wordt bijgebracht wat de gevaren zijn, hoe zij het middel moeten gebruiken en hoe te handelen in geval van calamiteiten.

BEKIJK OOK
Man aangehouden voor verkrachting minderjarige nicht

Op deze manier wil het ministerie van LVV bijhouden hoeveel pesticide en in welke sector het gebruikt wordt, zodat er bij plotselinge toename, onderzoek kan plaatsvinden en eventuele maatregelen zijdens het Ministerie getroffen kunnen worden.

Tijdens dit onderhoud zijn er twee besluiten voortgevloeid namelijk: dat per heden een voorregistratie van gebruikers zal plaatsvinden bij de verkoop centra, waarbij terplekke genoteerd zal worden de naam van de koper, doel van het gebruik, contactgegevens van de koper en de hoeveelheid van het gekochte product.

Verder is besloten dat de verkoop van dit middel zal geschieden middels een bonnensysteem welke per 1 februari 2020 in zal gaan.

Dat wil zeggen dat eenieder die Aluminiumfosfide wil aanschaffen, zich bij het Ministerie van LVV zal moeten registreren (opdat die getraind kunnen worden), waarna ze in aanmerking kunnen komen voor de aankoopbonnen van het middel.