LVV en HI&T voeren spoedoverleg met pluimveesector

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft een spoed overleg gevoerd met zijn collega van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Stephan Tsang, en de vertegenwoordigers van de Associatie van Pluimvee Sector Suriname (APSS).

De APSS werd vertegenwoordig door haar voorzitter Nemchand Kanhai en de coördinator Sureesh Simbhoedatpanday. Aan dit overleg dat woensdag plaatsvond, participeerden ook de onderdirecteur Veeteelt, Verginia Popken en de importeur Chotelal.

Tijdens dit overleg zijn enkele zaken naar voren gebracht, zoals de handel; het tekort aan eieren, hoe het tekort op te vangen en welke werkmethode kan worden toegepast. Daarnaast de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming voor de import van eieren gedurende de overbruggingsperiode, totdat dit tekort weer is ingelopen.

Minister Parmessar deelde de sector mee, het belangrijk te vinden om de informatie vanuit de sector zelf te vernemen. De bewindsman stelt de sector voor om de komende periode te gaan brainstormen over hoe de sector verder te ontwikkelen. Er liggen tal van mogelijkheden, zeker als het gaat om de know-how van de pluimveesector, het vergroten van de outgrowers en het aanvragen van financieringen. Het SAMAP-model kwam hier ook aan de orde.

De voorzitter van APSS gaf uitleg over hoe dit tekort is ontstaan. Eén van de redenen is de enorme hitte van de afgelopen maanden, waardoor de kippen meer zijn gaan eten en dus minder gaan produceren.

Minister Tsang benadrukt te letten op het belang van de handel en vraagt om alle wettelijke regels in acht te nemen die ons land en de Surinaamse gemeenschap moeten beschermen. Verder dat duidelijk komt vast te staan hoe de prijs per ei wordt bepaald.

Het overleg heeft geresulteerd in de volgende werkafspraken:

– de pluimvee sector zal het cijfermateriaal c.q. de informatie opsturen naar beide ministeries,

– het ministerie van HI&T zal daarna de voorwaarden en procedures vaststellen voor de eventuele importen en de prijs,

– het ministerie van LVV zal werken aan de technische voorschriften en de inspectie gecoördineerd door haar onderdirectoraat Veeteelt.

Hierna zal bekend worden gemaakt wanneer ondernemers een bod mogen doen voor de levering van eieren.

Overige berichten