fbpx

LVV en groenten- en fruitexporteurs evalueren export naar EU

GFC NIEUWS- De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar, en de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) hebben tijdens een bespreking de export van groenten en fruit naar de Europese Unie, met name Nederland, geëvalueerd.
Tijdens deze vergadering zijn de gemaakte afspraken geëvalueerd en waar nodig aangepast of wederom bekrachtigd. Bij de vorige vergadering van 13 juni tussen partijen waren enkele afspraken gemaakt met name omtrent de export van groenten en fruit.
Ons land staat nog steeds aan top op de lijst van intercepties, dit is schadelijk voor de reputatie en de export van ons land. De minister heeft tijdens het gesprek aangegeven wat het belang is van goede kwaliteit van producten op de internationale markt en wederom benadrukt dat wij moeten voorkomen dat Suriname wordt geschrapt van de lijst om te mogen exporteren naar de EU. Om dit te kunnen garanderen is zowel de inzet van het ministerie als dat van de exporteurs van groot belang.
Tijdens de evaluatiemeeting is besproken hoe er verder gezamenlijk gewerkt kan worden aan het verminderen van het aantal notificaties. In goed overleg zijn er enkele afspraken gemaakt.
De export van boulanger wordt stopgezet voor exporteurs die bij de afgelopen export, notificaties hebben ontvangen voor dit product.
Ook zullen de exporteurs via hun afnemers in Nederland trachten de reden voor de notificatie te achterhalen. Zij zullen eveneens nagaan wat de gestelde tijd is voor het testen van de binnengekomen groenten. De veld – en exportinspecties zullen op dezelfde wijze worden gecontinueerd.
Om het een en ander in goede banen te leiden, zal op initiatief van minister Parmessar, op dinsdag 16 juni 2020 een onderhoud plaatsvinden met de staf van het ministerie, vertegenwoordigers van de groenten exporteurs, de directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij en de Suriname Air Cargo Services.
De bewindsman heeft aangegeven dat er zo spoedig mogelijk een zoom meeting zal worden georganiseerd tussen de National Plant Protection Organization, NPPO (Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen Suriname) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit Nederland (NVWA), met vertegenwoordigers van de groente exporteurs.
In een eerder stadium was het de bedoeling dat NPPO Suriname samen met enkele vertegenwoordigers van de groenten exporteurs een bezoek zouden brengen aan NVWA. Vanwege het Covid-19 gebeuren moest dit bezoek echter worden uitgesteld.
Parmessar heeft bij deze meeting wederom benadrukt dat het ministerie van LVV, de exporteurs waar nodig zal blijven ondersteunen. Hij hoopt dat de gemaakte afspraken kunnen leiden tot het verder verminderen van het aantal intercepties.

BEKIJK OOK
Biza identificeert twee groepen voor vroegtijdige vrijwillige dienstverlating: personen van 55 jaar met 35 dienstjaren en personen met 1 tot en met 5 dienstjaren