fbpx

LVV dient op tijd pre-audit dossier in bij de EU

GFC NIEUWS- Minister Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 22 augustus, een dag voor de deadline, het pre-audit dossier ingediend bij de Europese Unie (EU).

Het ministerie van LVV is sinds juli intensief bezig met het treffen van diverse maatregelen, zodat Suriname kan voldoen aan de nieuwe EU-regels.

Deze nieuwe EU-regels hebben betrekking op het voorkomen van schadelijke organismen (insecten) in de exportladingen van groenten en fruit.

Indien Suriname niet voldoet aan de regels is het niet meer mogelijk om bepaalde groenten en fruit te exporteren.

Minister Parmessar hanteert het model om de publieke en private sector te betrekken bij het formuleren van de diverse stappen. Essentieel is het betrekken van lokale deskundigen.

Imana Power van het CELOS is als deskundige belast met de leiding van het interim management team van de National Plant Protection Organisation (NPPO) om met de LVV-deskundigen, ADEKUS en de private sector (VEAPS) een actieplan uit te voeren die samen is opgesteld door twee internationale consultants.

In de eerste week van oktober komt er een EU-delegatie voor een audit van de diverse stakeholders binnen de groenten en fruit waardeketen.

Er zullen bezoeken worden afgelegd aan LVV, landbouwers die groenten en fruit verbouwen, exporteurs en de luchthaven.

Suriname zal zich als één man moeten opstellen, zodat deze audit afgerond wordt met een positief resultaat. “We moeten in collectief verband ervoor zorgen dat Suriname de exportmarkt van groenten en fruit blijft behouden en zelfs uitbreidt,” laat het ministerie optekenen.

BEKIJK OOK
Zwaargewonde man aangetroffen langs de weg

In de voorfase van de audit moest het ministerie van LVV uiterlijk op 23 augustus een dossier opstellen en indienen inzake een “pre-audit questionnaire” met de diverse maatregelen die getroffen zijn door het ministerie betrekking hebbende tot de export van groenten en fruit. \

Enkele documenten die behoren tot het ingediende dossier zijn: een inspectie rapportage en een inspectie stappenplan bij landbouwers en exporteurs, concept nieuwe Plantenbeschermingswet en de procedure in geval er schadelijke organisme worden ontdekt.

Vermeldenswaard is dat het ministerie van LVV de afgelopen weken een aantal maatregelen heeft getroffen die onderdeel uitmaken van het actieplan, namelijk: het opstarten van een GAP-training voor de landbouwers, het aantrekken van extra inspecteurs, het trainen van de inspecteurs in het herkennen van ziekten en plagen, het samenbundelen van kennis en equipement voor het verrichten van lab analyses, het ondersteunen van landbouwers en exporteurs om te voldoen aan de inspectieregels, het introduceren van een traceability systeem en het invoeren van de 100% inspectie controle werkzaamheden op de exportzendingen bij exporteurs.

De komende weken zullen de diverse stakeholders onder leiding van de NPPO verder werken aan het implementeren van de maatregelen ter voorbereiding van de EU audit.

Minister Parmessar vertrouwt erop dat de inzet van de LVV-deskundigen en medewerkers samen met de private sector het juiste model is om de diverse uitdagingen in de agrarische sector gezamenlijk aan te pakken.