fbpx

LVV-delegatie voert gesprekken inzake vorderingen rehabilitatie pompgemaal Wageningen

GFC NIEUWS-Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een werkbezoek gebracht aan het LVV-kantoor Wageningen in het district Nickerie.

Onder leiding van de onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, werd vrijdag een bouwvergadering belegd in aanwezigheid van consultant Buro Cite die belast is met de directievoering.

Ook de aannemer Risugragar uit Wageningen was aanwezig inzake de stand van zaken met betrekking tot het project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen te bespreken.

Aan de orde kwamen onder andere de verdere ontmanteling van de oude pompen en het plaatsen van de deurschuiven. De bedoeling is dat er, vooruitlopend op het plaatsen van de nieuwe pompen, een mobiele pomp wordt geïnstalleerd.

Intussen zijn de sluisdeuren reeds geplaatst bij de ingangen van de pomp. Dit project wordt naast een eigen inbreng van Suriname, gefinancierd middels een lening van de Exim Bank of India.

BEKIJK OOK
Ramdin weerlegt beweringen over ontvangst op Bali

Het startsein voor het rehabiliteren van het pompgemaal te Wageningen werd gegeven in februari 2019. Vanwege het defect raken van het verouderd pompgemaal konden de boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier, vooral in het droge seizoen, niet tijdig over genoeg irrigatiewater beschikken.

Het nieuw pompgemaal zal een gebied van bijkans 17.000 hectare aan rijstareaal moeten voorzien. Voor LVV-minister Rabin Parmessar die in juni 2019 een bezoek bracht aan Wageningen en de situatie aldaar in ogenschouw nam, is het project van essentieel belang.

Met de rehabilitatie van het pompgemaal geeft de regering namelijk invulling aan het beleid om de rijstsector te verbeteren. De bedoeling is om iedere maand te vergaderen inzake de vordering van dit project te evalueren.