LVV Commewijne en Stichting Warapa zetten plantenkas op voor basisschool Johanna Margarita

GFC NIEUWS- In samenwerking met LVV-Commewijne heeft Stichting Warapa een plantenkas opgezet op de basisschool Johanna Margarita.
Deze stichting zet zich in voor de bescherming van de rechteroever van de Commewijnerivier door onder andere mangrove te planten en heeft de school meegenomen in één van de projecten.
De Stichting heeft zorg gedragen voor onder andere amsoi, kaisoi en sjalot zaden en LVV heeft met technische kennis bijgestaan.
Medewerkers van LVV-Commewijne hebben een praktische les verzorgd, waarvan de theorie in het curriculum is opgenomen, en hen eveneens geleerd hoe een plantenkas te onderhouden.
De leerlingen waren zeer ingenomen met de plantenkas en hebben enthousiast meegeholpen met de bijbehorende werkzaamheden. Eén van de leerkrachten heeft aangegeven dat dit project heel nuttig is voor de leerlingen. De leerstof is omgezet in de praktijk, de les wordt nu beter begrepen want het is aanschouwelijk en de leerlingen zijn actief bezig, het wordt dus makkelijker voor ze om te onthouden.
Ook het gevoel dat de leerlingen op deze leeftijd al verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en de zorg van de plantenkas, draagt bij aan een beter verantwoordelijkheidsgevoel. De leerlingen kunnen door te planten in de plantenkas ook bijdragen aan de eigen groente-voorziening.
Bij een overschot kan deze verkocht worden en kunnen de baten gebruikt worden voor de school. De leerlingen hebben aangegeven, dat zij door dit project, thuis ook zelf willen planten.