fbpx

Luchtvervuiling kan zwangerschap schaden en zorgde voor meer dan 6 miljoen doden

GFC GEZONDHEIDSREDACTIE- Vervuilde lucht droeg bij aan de dood van meer dan 6,6 miljoen mensen wereldwijd in 2019.

Het is goed voor ongeveer 20 procent van de pasgeboren sterfgevallen wereldwijd, meestal als gevolg van vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.

Onderzoekers van de Texas A&M University en andere instellingen voerden een onderzoek uit naar de effecten van luchtvervuiling op de foetale ontwikkeling in een experimenteel model.

Fijnstof is een belangrijke vorm van luchtvervuiling die bestaat uit deeltjes die in de lucht zweven. De kleinste van deze deeltjes, UFP’s, zijn kleiner dan 100 nanometer.

De onderzoekers analyseerden de effecten van UFP’s in een experimenteel diermodel.

Zwangere modellen werden in drie groepen geplaatst: één met gefilterde lucht, één met lage dosis UFP’s en één met hoge dosis UFP’s.

In het bijzonder vonden de onderzoekers een veranderde expressie van genen die verantwoordelijk zijn voor antioxiderende, inflammatoire en lipidetransportactiviteiten.

Ze ontdekten dat de groep met lage doses opmerkelijke verminderingen had in foetale en placentalengte en afnemende trends in foetaal gewicht voor zowel mannelijke als vrouwelijke foetussen.

Ze vonden ook veranderingen in expressie voor meerdere genen.

De veranderingen in genexpressie waren hoger in de groep met lage doses dan in de groep met hoge doses en waren groter bij vrouwelijke foetussen dan bij mannen.

Hun analyse vond ook een verhoogde expressie van antioxidant- en ontstekingsgenen bij foetussen van beide geslachten in beide dosisgroepen, evenals verstoringen in genen die verantwoordelijk zijn voor het lipidenmetabolisme.

Veranderingen in de manier waarop deze genen tot expressie worden gebracht, kunnen lichamelijke processen beïnvloeden op een manier die het risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten zoals pre-eclampsie verhoogt.

Deze bevindingen wijzen op enkele van de biologische onderbouwing van hoe blootstelling aan UFP de zwangerschap beïnvloedt; de onderzoekers merken echter op dat hun studie gebaseerd was op analyse van veel verschillende celtypen samen.