“Luchtverkeersleiders nemen massaal ontslag van overwerk, stress en onveilige situaties”

INGEZONDENIn verband met 1 mei Arbeidersdag wilt de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) de nadruk leggen op fatsoenlijk werk met als voornaamste doel welzijn van haar leden.

Zij zeggen daarbij dat luchtverkeersleiders altijd massaal “ontslag” zullen nemen van overwerk, stress en al het andere onder de noemer “onveilige situaties” en de indirecte gevolgen daarvan en vragen aan de overheid to “SAY INTENTIONS!”

“Say intentions” is de vraag die de luchtverkeersleiders aan piloten stellen als zij willen weten wat een piloot van plan is te gaan doen.

Suriname heeft de Convention on International Civil Aviation Chicargo (07.12.1944) geratificeerd op 05.03.1976, waarbij de ingangsdatum op 04.04.1976 is geweest.

Dit geeft nimmer aan dat Suriname haar huiswerk af heeft en gevrijwaard is om de nodige en vereiste implementaties betreffende haar luchtvaartpersoneel en faciliteiten niet te plegen, omdat dit een ongoing proces is.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: ‘Ook nieuwe schooljaar Suriname moeten deuren gesloten blijven’

Nu is de tijd, om te werken aan de upgrade en specifiek het luchtvaartpersoneel. Dit verwijzend naar de laatst gehouden CART webinar (12.06.2020) i.v.m. COVID-19, verzorgd door de International Civil Aviation Organisation, dat weergaf hoe deze pandemie ernstige gevolgen heeft en zal blijven hebben voor ondernemers, toeristen, taxichauffeurs, benzinepomphouder, pompbediende, groentenboer/voeding tot naar alle huishoudens, indien men stil blijft zitten.

Als u Suriname in of uit vliegt, is het handig te weten welke processen er komen bij kijken. Zoals het werk van de luchtverkeesleiders die het luchtruim en de landingsbanen in de gaten houden om er zeker van te zijn dat u, uw naasten en uw bezit veilig zijn.

Als deze bijzondere ambtenaren, zoals dat tot heden gebeurd; 1. overwerkt zijn, vanwege onderbezetting en het feit dat zij hun krachten en kennis ook inzetten om de dienst te verbeteren, zonder extra betaling/ compensatie; 2. ondergetrained zijn, vanwege de hoge kosten die met trainingen gepaard gaan; 3. niet volledig equipped zijn (defect en verouderd); 4. onderbetaald/ ondergewaardeerd zijn, zoals zij zelf aangeven in een laatst gehouden interne onderzoek. Kan dit zeer ernstige gevolgen hebben binnen de gehele luchtvaart.

OOK INTERESSANT
Vakbonden ontvangen nog geen concreet antwoord over koopkrachtversterking

De J. A. Pengel Internationale Luchthaven op Zanderij heeft slechts 30 luchtverkeersleiders verdeeld over twee units die de 24/7 dienst nog draaiende houden.

Echter, na onze noodkreet betreffende de vervallen brevetten, is er laatst een akkoord bereikt tussen de luchtvaartdienst en CASAS in samenspraak met de minister Transport, Communicatie en Toerisme voor het verlenen van ontheffing voor een bepaalde tijd.

Samen met tien assistent luchtverkeersleiders zorgen zij ervoor dat elk jaar ongeveer 60.000 vluchten veilig en efficiënt vertrekken, arriveren en overvliegen in Suriname.

Voor een goede bezetting zijn er ongeveer 85 luchtverkeersleiders nodig, verdeeld onder de drie units (Zorg en Hoop, J.A. Pengel en Paramaribo Control).

Los van meer personeel, training, intensieve zorg is er bovenal een veel betere salariëring nodig. Deze zijn de jarenlange en voornaamste klachten achter de huidige noodkreet.

De SATCA zal in de komende weken verder gesprekken voeren met de regering om onder andere specifiek te praten over de nieuwe salarisschaal door hen aangeboden.

De nieuwe schaal houdt in een verhoogde loon en toelagen die in balans staan met de opgedane kennis, ervaring, verantwoordelijkheden, leidinggevende rollen en inconveniënten die gedeeltelijk zijn opgenomen tijdens het beschrijven van hun functie. Gedeeltelijk opgenomen, omdat de functies veel meer inhouden dan voorheen aangegeven.

De SATCA zal binnenkort ook haar vakbondsstrategieën bepalen, publiceren en inzetten richting fatsoenlijk werk, zodat beleidsmakers een verduidelijkende beschreven richtlijn zullen uitvaardigen.

Dit omdat men steeds de plank mis slaat door te denken dat het aantrekken van nieuw personeel de problemen oplost.

Zelfs als er vandaag goedkeuring verleend wordt dat men aspiranten mag aantrekken, heeft deze groep minstens vijf jaar theorie en praktijkopleiding nodig om vervolgens voorgedragen te worden om de functie, als bijvoorbeeld toren personeel, uit te oefenen. Dit is een normaal langdurige procedure.

OOK INTERESSANT
Santokhi eerste Surinaamse staatshoofd bij business event AS/COA

Middels dit betoog wordt er aangegeven dat het korps er inmiddels genoeg van heeft om onder deze disrespectabele omstandigheden door te gaan en sluit zij nieuwe bondsstrategieën niet uit als oplossing.

Ondanks de vele oproepen, adviezen en oplossingen aangeboden; zien zij dat:

• andere organisaties, die op de rand van faillissement staan en geen één SRD/USD bijdragen aan de staatskas, worden gesubsidieerd.

• vette salarissen worden uitbetaald aan vaak de directeuren, zoals dat de ether is ingegooid

Terwijl de Luchtverkeersleiders het moeten doen met een salaris dat het laagst is binnen de regio voor het efficiënt en veilig begeleiden van het vliegverkeer binnen het luchtruim van Suriname.

“Wij zijn er van bewust dat de J.A Pengel de enige Internationale Luchttransport poort is naar en uit Suriname”, zeggen de SATCA-leden, maar tegelijkertijd kan dit “Human Factor” probleem niet meer worden genegeerd, omdat het de veiligheid van passagiers en vliegtuigbemanning uiteindelijk aan het aantasten is.

In 2009 gaf de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie aan dat Suriname aanzienlijke veiligheidsproblemen heeft, wat betekent dat de regering, als werkgever, onvoldoende veiligheidstoezicht bood om de effectieve implementatie van de toepasselijke ICAO-normen te waarborgen.

Ondanks de nieuwe ontwikkelingen betreffende luchtwegen en naderingsprocedures, blijft Suriname nog steeds achter bij het wereldgemiddelde in zes van de acht categorieën die door de ICAO worden gevolgd.

In de categorie ‘Luchtvaartnavigatiediensten’, die luchtverkeersleiding omvat, kan er ruw geschat worden dat het uitvoeringspercentage ongeveer 20 procent is, welke ver ligt van de wereldgemiddelde van ongeveer 63 procent.

Hiermee hoopt het personeel spoedig aandacht te krijgen van de regering, om zodoende meer garantie te bieden voor veilig luchtverkeer in Suriname.

J. Khoesial
Voorzitter SATCA