Luchtverkeersleiders in beraad

De luchtverkeersleiders verenigd in de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) hebben in een spoed algemen leden vergadering besloten om per direct in actie te gaan. Het hoofd van de Luchtvaartdienst is hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.

“In eerste instantie wilde men het werk volledig lamleggen, maar uit hoofde van hun verantwoordelijkheid en ‘good will’ is besloten om alleen arrivals en departures van en naar de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven te accommoderen alsook lokale vliegmaatschappijen. Overvliegers worden niet geaccommodeerd”, laat de SATCA weten.

Dit actiemodel wordt tot maandag om 10.00 uur gehanteerd. Het actiemodel, eventueel bereikte resultaten en de verder te nemen stappen, zullen in een alv besproken worden. Concreet wil men weten wanneer de ATC en shift-toelagen een feit zullen zijn, wat er op kort termijn gedaan gaat worden aan de werkomstandigheden en het AMHS-systeem moet weer “up and running” zijn.

De luchtverkeersleiders zeggen al jaren te strijden voor hun ATC-en shift-toelage. Daarnaast zijn de werkomstandigheden verre van ideaal. Dit heeft ervoor gezorgd, dat het personeel al geruime tijd gedemotiveerd is. Nu komt ook het AMHS- systeem weg te vallen waardoor het niet gemotiveerde personeel onder nog hogere druk werkzaamheden moet uitvoeren. Wat de emmer volledig deed overlopen, was het persbericht welke is gepubliceerd door de Luchtvaartdienst.

Volgens Genaro Alpin, voorzitter van de SATCA, wil men doen overkomen alsof alles bij de luchtverkeersleiding koek en ei is en dat de luchtverkeersleiders zomaar aan de bel trekken. Hij benadrukt dat niets minder waar is. Er is een schrijven vanuit de technische dienst, welke de SATCA zwart op wit heeft, waarin wordt bevestigd, dat de twee servers van het AMHS-systeem uitgevallen zijn en dat bij langer uitblijven van dit systeem de gevolgen ondraagbaar zullen zijn.

Niet alleen de luchtverkeersleiding, maar ook de meteorologische dienst, AIS en technische dienst ondervinden hier last van. Tijdens de alv hebben de leden ook middels handtekening bevestigd, dat het vaker voorkomt dat frequenties uitvallen waardoor moeilijk gecommuniceerd wordt met piloten, dat microfoons, welke dagelijks gebruikt worden, aan vervanging toe zijn en dat er thans met een back up radio wordt gewerkt omdat de primaire is uitgevallen en veel meer.

Voor wat betreft de toelagen stelt Alpin dat er reeds lopende gesprekken waren met het ministerie. De laatste afspraken waren dat de toelagen zouden worden toegekend en dat de dat de gesprekken betreffende herwaardering ook gestart zouden worden, echter hebben de leden nul op rekest gekregen. “De maat is vol voor de leden en ze kunnen niet langer accepteren, dat er gesold wordt met hun belangen”, aldus Alpin.(GFC)

Overige berichten