Luchtverkeersleiders blijven in actie

Luchtverkeersleiders, verenigd in de Suriname Air Traffic Controllers (Satca), blijven in actie. Dat is donderdagavond besloten op een algemene leden vergadering. De leden zijn niet tevreden met de voorstellen die gedaan zijn door de leiding. De leden zijn het wachten meer dan zat en is hun geduld op. Ook zijn de perikelen met betrekking tot het AMHS en werkruimten niet tastbaar en duurzaam opgelost.

Volgens informatie gaat het om de toelagen die sedert 2014 worden aangevochten. Ook ten tijde van minister Rusland is dit geaccordeerd en de toezegging is gedaan dat vanuit het ministerie eraan gewerkt zal worden. “Het vertrouwen van de leden is geschaad gezien er meerdere malen beaamd is door het ministerie dat de toelagen terecht zijn, en het toch jaren uitblijft en zaken vertraagd worden”, wordt door de SATCA aangehaald in een schrijven aan de leiding van de Luchtvaartdienst.

De leden benadrukken ten overvloede “dat het primair gaat om de ATC- en Shift toelage, die tot heden niet toegekend zijn geworden. Daarnaast wilt men dat er gesprekken starten voor herwaardering van het salaris zoals dat het geval is geweest bij de Onderwijzers. Al 30 jaar wordt er gesproken over verzelfstandiging en het is tot heden niet het geval. Men heeft er geen vertrouwen in. De verslechterde werkomstandigheden te SMJP, de verouderde mat en tegels en in een later stadium het gepubliceerde persbericht van de Luchtvaartdienst hebben aanleiding gegeven tot deze vorm van actievoeren. De leden zijn verhit en wensen alle afspraken vervat te hebben in een principe-overeenkomst”.

Het huidig actiemodel wordt daarom voortgezet, totdat er meer duidelijkheid is over de toelagen en de overige zaken.(GFC)

Overige berichten