fbpx

Luchtvaartdienst herdenkt Internationale dag voor de Burgerluchtvaart

Door de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (International Civil Aviation Organisation – ICAO) is 7 december uitgeroepen tot de Internationale dag voor de Burgerluchtvaart. De internationale herkenning voor de erkenning van deze dag dateert van 1994, destijds bij het 50 –jarig bestaan van de ICAO.

In die periode is met ondersteuning van de Canadese overheid en de General Assembly van de Verenigde Naties deze dag uitgeroepen tot de Internationale dag van de Burgerluchtvaart.

Het doel van deze dag is om globaal een ieder (burger / overheden / NGO’s en IGO’s) bewust van te maken welke cruciale rol burgerluchtvaart vervult in het dagelijks leven.

De nadruk wordt gelegd op de sociaal – economische voordelen welke overheden hebben aan deze sector, alsmede de unieke rol die de ICAO vervult in het assisteren en helpen van lidstaten bij het ontwikkelen van standaarden voor de veiligheid bij luchtverbindingen. Hiervan profiteert vooral de passagier die gebruik maakt van deze luchtverbindingen en wel voor verschillende doeleinden.

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie met name de Luchtvaartdienst staat ook stil bij de herdenking van deze dag.
Het Hoofd van de Luchtvaartdienst, Dhr. F. Baarn, LL.B MICL, heeft tezamen met zijn operationele- en administratieve teams de afgelopen tijd getracht invulling te geven aan de unieke rol van de ICAO binnen het globaal netwerk.

Suriname heeft significante sprongen voorwaarts gemaakt in het garanderen en optimaliseren van veilige vliegverbindingen van, naar en over de Suriname flight information region. Hierdoor heeft het regionaal hoofdkantoor van de ICAO Suriname diverse complimenten gemaakt in de afgelopen twee jaar.

OOK INTERESSANT
Woning door brand verwoest, gezin van 4 dakloos

Ook bij hun is de progressie binnen de luchtvaartsector van Suriname niet onoplettend voorbij gegaan. Maar wij zijn er nog lang niet. Wij blijven aan de weg timmeren om de ontwikkelingen bij te benen in deze dynamische sector.

Voor het komend jaar heeft de Luchtvaartdienst Suriname enkele projecten uitgestippeld die uitgevoerd zullen worden, welke het niveau voor het garanderen van de vliegveiligheid in het Surinaams luchtruim verder zal verhogen.

Zo zal zij het administratief als operationeel personeel verder trainen, het doel verwezenlijken van een operationeel radar systeem en zal er verder gewerkt worden aan het zoveel als mogelijk naleven van de standaarden voor zover deze binnen de competentie van de Luchtvaartdienst vallen. Dit zal zeker een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergemakkelijken van de operationele werkzaamheden binnen deze service verlenende dienst.

Het is een on-going proces, waarbij alle relevante actoren moeten samenwerken om de gestelde doelen binnen afzienbare tijd te bereiken. Suriname heeft in de afgelopen 2 jaar getoond dat wij als Surinamers het zelf kunnen. Het streven is om weer in de voorste rij van de toonaangevende landen in de regio te komen te staan.(GFC)