Loreen Jubitana nieuwe directeur Duurzame Ontwikkeling Inheemsen

GFC NIEUWSREDACTIE- Loreen Jubitana zwaait vanaf vandaag de scepter over het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, dat onderdeel is van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

Jubitana neemt de leiding over van Nielton Grootfaam.

Jubitana heeft geruime tijd gefungeerd als directeur van het Bureau van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). “Ik sta voor nieuwe uitdagingen, maar er zijn ook mogelijkheden om deze het hoofd te bieden”, zegt Jubitana.

Ze beaamt dat het directoraat geen VIDS is. Maar ze ziet graag dat de band tussen de parapluorganisatie van alle Inheemse dorpen en overheid hechter wordt. Er was haast geen sprake hiervan de afgelopen tijd.

Zij wijst erop dat VIDS de structuur en vertegenwoordiger is van het traditioneel gezag van de Inheemsen en het directoraat staat voor de gemeenschapsontwikkeling van de Inheemsen in Suriname.

“Als we een balans kunnen vinden tussen het traditioneel gezag, dat werkt voor de dorpen en het directoraat, moet het veel beter gaan met de gemeenschappen. We zullen hierdoor ook beter presteren”, zegt de nieuwe directeur.

Als VIDS-directeur heeft ze in het verleden al samengewerkt met functionarissen zoals onderdirecteur Anna Marie Lachman-Johannis bij ROS en dat zal het werk bij het ministerie vergemakkelijken.

Met hulp van de andere directeuren, onderdirecteuren, minister Gracia Emanuel van ROS en het traditioneel gezag verwacht Jubitana dat er resultaten opgeleverd zullen worden.

“Ik zal mijn uiterste best doen om in samenspraak met iedereen onze Inheemse gemeenschap naar grotere hoogte te brengen”, belooft Jubitana.

Overige berichten