fbpx

Lonen personeel One Stop Shop tot en met april veiliggesteld

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering is al geruime tijd bezig om een oplossing te brengen in de kwestie One Stop Shop voor Chronische Ziekten, waar het personeel in onzekerheid leeft met betrekking tot het uitbetalen van de lonen.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukt, dat reeds de vorige week de kwestie met betrekking tot de lonen in de Raad van Ministers was goedgekeurd.

De bewindsman geeft de garantie dat de lonen tot en met april van dit jaar zijn veiliggesteld. Dit was sedert de vorige week aan het bestuur medegedeeld.

De One Stop Shop voor Chronische Ziekten is een particuliere stichting welke deels wordt gesubsidieerd en levert een belangrijke bijdrage aan de zorg in de eerste lijn. Het belang van dit instituut wordt ook erkend door de minister.

De bewindsman vindt het wel jammer dat de instantie sedert 2012 geen overeenkomsten heeft kunnen sluiten met zorgverzekeraars.

Minister Ramadhin weet niet waaraan het ligt dat na 8 jaren operationeel te zijn de stichting nog niet in staat geweest is de verzekeraar te overtuigen van hun belang in de zorg, terwijl elke actor in de zorg weet hoe belangrijk preventie en monitoring is van chronische aandoeningen.

Hierdoor is er ook een situatie ontstaan waarbij er niet genoeg gelden binnenkwamen behalve dan door subsidie terwijl er uitgaven gepleegd moeten worden. Door in zee te gaan met zorgverzekeraars zijn er meer zekerheden.

Minister Ramadhin geeft aan, dat de overheid in het vervolg een overzicht wenst te hebben van de subsidie die ze verstrekt aan de One Stop Shop. Er is nu een financiële analyse gaande, waarbij alle jaarrekeningen, uitgaven en consultancy contracten worden onderworpen aan een onderzoek.

BEKIJK OOK
Boze klant bedreigt winkeleigenaar: 'ik stap naar de media om jullie te breken'

Het bestuur moet begrijpen dat er gedegen verantwoording moet worden afgelegd aan de overheid, vanwege het feit dat er subsidie wordt ontvangen. Het bestuur is ook gevraagd een heropstartplan te maken zodat zaken in het vervolg beter aangepakt kunnen worden.

De werkelijke reden waarom het centrum aan de voorzijde van het AZP gesloten is, heeft feitelijk te maken met een onhygiënische toestand, welke is ontstaan vanwege werkzaamheden aan de riolering van de omliggende wegen aldaar.

De minister stelt, dat de aangeboden petitie vandaag aan vicepresident Ronnie Brunswijk niet de aanleiding is geweest om een oplossing te zoeken, maar dat de regering al eerder bezig was te zoeken naar een oplossing, maar vanwege de complexiteit daarvan niet gelijk een antwoord had voor dit vraagstuk. Er zijn wel enkele mogelijkheden die nader besproken moeten worden.

Minister Ramadhin zegt te kiezen voor een strategie dat de One Stop Shop een zich zelf onderhoudende stichting wordt, door met name diensten die geleverd worden te laten vergoeden door zorgverzekeraars of een co-payment systeem te introduceren.

Tenslotte vraagt de minister aan alle cliënten van de one stop shop om gebruik te maken van de diensten die aangeboden worden via de huisarts, wanneer het gaat om preventie en behandeling van alle aan chronische ziekten gerelateerde complicaties.