LOBO vernieuwt opleiding kwaliteitsvolle LBO-leerkrachten

Binnen kwaliteitsvol onderwijs staan goede leerkrachten centraal. Zeker in het lager beroepsonderwijs (LBO) wordt er veel gevraagd van de leerkrachten. Een leerkracht in het LBO-onderwijs moet technische skills en know how bezitten, maar ook de competenties beheersen om deze technische kennis op een goede didactische manier over te dragen.

Een LBO-leerkracht moet eveneens een sterke pedagogische bagage hebben om goed te kunnen omgaan met de specifieke noden van LBO-leerlingen.

Om de kwaliteit van het lager beroepsonderwijs en de LBO-leerkrachten verder op te trekken werkt het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs (ODB) sinds 2014 nauw samen met VVOB (de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische bijstand). Deze samenwerking werd in het kader van PROGRESS LBO programma in januari 2017 voor 5 jaar verlengd tot 2021.

In dit programma wordt onder andere sterk ingezet op de kwaliteit van de toekomstige leerkrachten via de versterking van de Lerarenopleiding Beroepsonderwijs (LOBO). Samen zetten ODB en VVOB binnen de LOBO in op onderwijsvernieuwingen zoals curriculumhervormingen en de invoering van integrale kwaliteitszorg.

Zaterdag bereikte LOBO een belangrijke mijlpaal in het vernieuwingsproces dat ze met de VVOB uitvoert. Op deze dag presenteren de LOBO ontwikkelwerkgroepen die werken aan een vernieuwd LOBO-curriculum de eerste tussentijdse resultaten van hun ontwikkelwerk.

LOBO werkt daarbij onder andere aan het versterken van de opleiding van studenten op vlak van een positief klasklimaat, activerende didactiek en vakdidactiek.

Vandaag delen de ontwikkelgroepen de eerste resultaten en bevindingen aan elkaar en aan alle betrokken LOBO-docenten. Op basis van deze resultaten en de lessen die hieruit getrokken worden, wordt de verdere vernieuwing van het curriculum de komende maanden en jaren vormgegeven. Het is daarbij uiteindelijk de bedoeling dat alle richtingen in LOBO bij deze vernieuwing betrokken zullen zijn.

Het ontwikkelwerk kadert in een groter geheel van onderwijsvernieuwingen, waarbij LOBO tot doel heeft kwaliteitsvolle leerkrachten op te leiden voor een lager beroepsonderwijs (LBO) dat goed aansluit op de noden van de arbeidsmarkt.

LOBO is de lerarenopleiding beroepsonderwijs in Suriname en is een driejarige avondopleiding op HBO-niveau. LOBO is ontstaan in 1994 als gevolg van een herstructurering van OLNO, de Opleiding van leraren Nijverheidsonderwijs, de toenmalige lerarenopleiding van het beroepsonderwijs.

PROGRESS LBO wordt volledig gesubsidieerd door de Belgische overheid en heeft een looptijd van 5 jaar.(GFC)

Overige berichten